Platform voor de tuin- en groenprofessional
GGP 2020, Great in Green, een kans in een bedreigende tijd

GGP 2020, Great in Green, een kans in een bedreigende tijd

Bestuur en beursmanagement hebben de tijd genomen om tot een goed gewogen oordeel te komen. GrootGroenPlus 2020 zal van 30 september tot en met 2 oktober géén fysiek, maar een breed digitaal platform gaan zijn. De aanmeldingen en aanbetalingen schuiven door naar de fysieke editie van 6 tot en met 8 oktober 2021. Voor exposanten zijn er zo in 2020 geen kosten verbonden aan de uitgebreide digitale deelname.

De situatie rondom Covid-19 zorgt voor onzekerheid en onduidelijkheid, zeker in het beurzenlandschap. Niemand heeft een glazen bol. Ook deskundigen zijn het niet altijd met elkaar eens. Hoewel we in eerste instantie tot 1 september wilden wachten met ons besluit, meenden we inmiddels voldoende informatie en inzicht te hebben om nu al tot een gefundeerd besluit te komen.

Pandemie

Bij GrootGroenPlus hebben we vanaf het eerste moment aangegeven dat we op geen enkele manier een gok willen nemen met de gezondheid van mensen die bij GGP betrokken zijn. Toen de vooruitzichten steeds positiever werden, hebben we besloten door te gaan met de voorbereidingen van zowel een fysieke als digitale beurs. Dit kon mede dankzij de betrokkenheid van onze deelnemers en leveranciers.

Haalbaarheid

Wij sluiten niet uit dat Covid-19 ook de komende jaren zal leiden tot een herschikking van het deelnemen aan en bezoeken van vakbeurzen. Dit jaar was het fysiek doorgaan mede afhankelijk van de uitbraken van het virus bij ons, onze regio, de vestigingsplaatsen van onze leveranciers en deelnemers én onze bezoekers. Kortom: de internationale (boomteelt)wereld. Een andere factor was het verkrijgen van de benodigde vergunning. Daarvoor waren we afhankelijk van de overheid en de geldende protocollen. Door de tijd die wij hebben genomen om ons besluit af te wegen, is duidelijk geworden dat wij er klaar voor zouden zijn geweest. Covid-19 en de veiligheid vragen om aanpassingen en flexibiliteit, maar daarin voorzien wij geen problemen.

Waar we die wél zien, is bij de onlangs ingevoerde regel dat het ontstaan van besmettingen kan leiden tot een sluiting van maximaal 14 dagen. Dit kan tijdens de opbouw en beursdagen voor problemen zorgen. Hoewel we ervan uitgaan dat iedereen zich aan de regels zal houden, gaat het nog steeds om veel mensen én dus bedrijven en vrijwilligersorganisaties. We zijn hierin tot de conclusie gekomen dat we het niet verantwoord vinden om dergelijke onverzekerbare risico’s aan te gaan met gelden van onze sector. Bovendien zijn de basisregels in de meeste landen nog steeds; werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte.

Commerciële mogelijkheden

Ons platform is daarnaast opgezet om van meerwaarde te zijn in het pakken van commerciële kansen in de boomteeltsector. De huidige coronacrisis is een bedreiging voor onze afzet. De boomteeltsector is gewend met bedreigingen om te gaan en kent een goed herstelvermogen om op eigen kracht het hoofd te bieden aan problemen. Dát was ook onze motivatie om een ultieme inspanning te leveren en twee wegen naast elkaar te bewandelen. De laatste weken heeft iedereen kunnen constateren dat de verwachting van een tweede golf corona-zieken in de herfst van 2020 door deskundigen is bijgesteld en waarschijnlijk al veel eerder zal plaatsvinden.

Ook deze constatering maakt dat we onze vraagtekens moesten zetten bij de wenselijkheid van een fysiek platform. Het verder aanpassen van onze plannen kon bovendien tot gevolg hebben dat juist de karakteristieke sfeer van GGP onder hoge druk kwam te staan en dat het niet langer mogelijk zou zijn om de door ons gewenste kwaliteit neer te zetten.

Verbreden van looppaden, éénrichtingsverkeer, splitsen van mensenstromen, tijdsloten voor bezoekers, extra shuttles, passeerplaatsen, 100 zitplaatsen en toezichthouders konden volgens het protocol ingedeeld worden o.a. door een aanpassing in de accommodatie. Deze kennis, kunde en ervaring nemen we uiteraard mee naar de 31e editie in 2021 en naar Groenbeurs Zundert, die we op 20 en 21 januari 2021 organiseren en waarvan de aanmeldformulieren al open staan.

Het toenemende aantal besmettingen in onze directe regio en in de rest van de wereld, in combinatie met de nieuw ingevoerde maatregelen, zorgt echter voor potentiële problemen bij de opbouw, aarzeling en reisverboden bij deelnemers en bezoekers en daardoor een verdere noodzakelijke inperking van het aantal deelnemers en bezoekers. Dit heeft uiteraard gevolgen voor budgetten en de uitstraling.

Bezoekers

De onlangs geopende bezoekers- en persregistratie was voor ons een extra graadmeter om het gevoel bij bezoekers te peilen. Daarover kunnen we duidelijk zijn: het aantal dat nu al aangeeft om zeker te willen komen, blijft ernstig achter op dat van voorgaande jaren. De achterliggende redenen laten zich raden, maar het is erg waarschijnlijk dat dit te maken heeft met de onzekerheid die er nou eenmaal is. Tegenvallende beursresultaten en een mindere uitstraling kunnen in latere jaren leiden tot het afhaken van deelnemers en bezoekers. Dit is, los van de risico’s die als beurs gelopen worden rondom sluitingen en afgelasting door uitbraken, ook niet wenselijk.

Als we dan alle voors en tegens om fysiek door te gaan afwegen, dan kunnen we niet anders dan constateren dat we de inschrijvingen voor dit jaar doorzetten naar de editie van 6 tot en met 8 oktober 2021 én dit jaar een (gratis) breed digitaal platform als service aan de ingeschrevenen bieden. We zijn voorbereid op de anderhalvemetermaatschappij en we hebben veel mogelijkheden tot een goed digitaal programma dat zonder maatregelen en belemmeringen kan worden bijgewoond.

Communicatieplan

Bij het wereldkundig maken van ons besluit, hebben we ervoor gekozen om daarin de enige juiste route te kiezen. Eerst degenen die ons het vertrouwen hebben geschonken en mee zijn gegaan op de ingeslagen weg, waaronder de 150 deelnemers en 31 leveranciers. Daarna iedereen voor wie het verder van belang is. Ons tweesporenbeleid en de dubbele werkzaamheden daartoe hebben er mede dankzij hen voor gezorgd dat we de ruimte hadden om een eventuele afgelasting zo lang mogelijk uit te stellen.

Had de positiviteit van het begin van de zomer zich doorgezet, dan hadden we nu over kunnen gaan tot het plaatsen van de juiste bestellingen. Investeren in 2020 moeten we toch; dat hebben we nu gedaan in de fysieke beurs van 2021 en de digitale opties van 2020. Toekomst

De komende zes weken zullen we met meer informatie, mogelijkheden en details naar buiten komen over de digitale beursdagen.

www.grootgroenplus.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details