Platform voor de tuin- en groenprofessional
‘Groen is geen linkse hobby’
Gelegen naast een Natura2000-gebied woekert Den Bosch met de ruimte. Natuurherstel is essentieel om ook voldoende woningen te kunnen bouwen.

‘Groen is geen linkse hobby’

Den Bosch zet vol in op natuurherstel

Gelegen naast een Natura2000-gebied woekert Den Bosch met de ruimte. Natuurherstel is essentieel om ook voldoende woningen te kunnen bouwen. Wethouder Ralph Geers (VVD, Openbare Ruimte, Water & Groen) heeft ambitieuze plannen om de stad te vergroenen. “Groen maakt ieders leven prettiger.”

De meeste wethouders die we voor deze serie spraken waren van GroenLinks. U bent de eerste VVD’er. Wat zegt dat over het groen in Den Bosch?

“Weinig. Groen betekent voor mij meer dan klimaatadaptatie alleen. Groen staat ook voor een fijne leefomgeving en voor prettig wonen. Groen en water dragen eraan bij dat mensen zich prettig voelen. Dat is de insteek die ik als VVD-bestuurder hanteer.” 

Hoe ambitieus is Den Bosch als het om die groene en blauwe leefomgeving gaat?

“Behoorlijk ambitieus. Want we hebben grote slagen te maken. Weliswaar heeft Den Bosch een aantal unieke groene kenmerken, zoals het Natura2000-gebied Bossche Broek dat pal tegen de binnenstad aan ligt, maar er is nog genoeg te doen. De stad is sterk versteend, we willen een robuustere verbinding tussen de verschillende groene gebieden en we moeten de sponsfunctie van de stad fors vergroten. Om die reden noem ik groen en blauw ook in één adem. Flora en water kunnen niet zonder elkaar. De afgelopen jaren hebben veel aan de stadsranden gedaan en nu willen we binnenstedelijk grootschalig aan de slag gaan.”

Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Worden er straten opengebroken en bomen geplant?

“Het wordt een combinatie. Er is een doelstelling – en een afspraak met de gemeenteraad – om in de komende 7 jaar duizenden bomen bij te planten. Maar het betekent ook het afkoppelen van regenwater van het riool en wadi’s aanleggen, investeren in kleinere parkjes en het aanleggen van groene lanen en daarbij de verbinding leggen met bewegen. Hoe kun je de openbare ruimte rond scholen en sportvelden zo inrichten dat het voor kinderen aantrekkelijk wordt om ergens op te klimmen of af te springen? Met andere woorden: de beleving van groen versterken.”        

Wethouder Ralph Geers: ‘Groen en water dragen eraan bij dat mensen zich prettig voelen.’

Sommige gemeenten verplichten ontwikkelaars om groen mee te nemen in de bouw van woningen en kantoren. Kent Den Bosch ook zo’n verplichting?

“Wij kennen inderdaad een groennorm voor bouwactiviteiten en ontwikkelingen die groter zijn dan 500 vierkante meter. Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen omdat groen daar kwalitatief vaak slecht wordt ingevuld: een stukje gras en dat is het dan. Voor woningbouw willen we dat ook aanscherpen door afspraken te maken met woningbouwcorporaties en zowel qua wonen als qua openbare ruimte een kwaliteitsslag maken. In en rond de Spoorzone, waar we tot 2030 4500 nieuwe woningen willen bouwen, trekken we doelbewust samen op met het Rijk en waterschap en investeren we miljoenen in groen en blauw. Omdat we vinden dat verstedelijken en vergroenen alleen samen kunnen.” 

Stikstof, Natura2000 gebieden … Kunnen jullie in Den Bosch überhaupt nog bouwen?

“Dat is lastig inderdaad. Extern salderen mag in Brabant niet meer. Daar geeft de provincie geen vergunningen meer voor af. Dat betekent dus dat we hier vol inzetten op natuurherstel van die Natura2000-gebieden en het versterken van natuur tussen de groene gebieden om nieuwe habitatgebieden te maken. We werken daarbij nauw samen met bijvoorbeeld The Weather Makers en zijn in overleg met het ministerie om een pilotproject te starten over hoe we daarmee extra stikstofruimte kunnen creëren. Maar het begint bij natuurherstel.” 

Groen aanleggen en herstellen is één. Goed beheer en onderhoud is een tweede. Hoe is dat in Den Bosch geregeld? 

“Deels wordt dat door ons sociaal werkbedrijf gedaan en voor een groot deel door  groenaannemers die we selecteren op kwaliteitscriteria. De budgetten voor beheer en onderhoud hebben we deze periode behoorlijk verhoogd omdat er achterstallig onderhoud lag, maar ook omdat we op een andere manier willen beheren. Veel standaard gras is en wordt omgeruild voor kruidenrijk gras. Dat is  beter voor de biodiversiteit en het scheelt maaien. Tegelijkertijd onderzoeken we samen met gemeenten in
zuid-Nederland en Vlaanderen hoe we binnenstedelijk groen levensvatbaar kunnen houden nu de zomers heter en droger worden en het najaar kletsnat.” 

Groenaannemers vertellen ons dat ze graag langer verantwoordelijk zouden zijn voor door hen onderhouden groen omdat ze over meer kennis beschikken dan veel gemeenten. Kan zoiets in Den Bosch?

“Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik voel veel voor gedeeld eigenaarschap. Dat proberen we ook al met bewoners te doen. Bijvoorbeeld door ze een stukje groen of een boom te laten adopteren. Samen slimme dingen bedenken om het onderhoud naar een hoger plan te tillen.”

Betrekken jullie bewoners en ondernemers bij het groenbeleid?

“Jazeker. We zien een groeiende behoefte bij ondernemers in de binnenstad om te vergroenen. De organisatie die bij ons het binnenstadsmanagement doet is daar op een creatieve manier mee bezig en noemt dat project ‘Stadsboschbeheer’. Die adviseren over geveltuintjes, groene daken en extra beplanting. Waar we wel tegenaan lopen is dat er in de historische binnenstad veel obstakels in de grond zitten. Archeologische resten, maar ook kabels en leidingen of parkeerplaatsen die vergroening soms in de weg zitten. Net zoals de onderhoudsarme tuin. Ik mag als VVD’er dan een voorstander zijn van asfalt, maar niet in de tuin. Dat proberen we met gedragscampagnes te keren. Want voor mij is natuur geen linkse hobby; het maakt ieders leven prettiger.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details