Platform voor de tuin- en groenprofessional
Natuurvolgend beheer vraagt om meer kennis
‘De natuur zoekt zelf naar balans en is één groot netwerk waarbij alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt.’

Natuurvolgend beheer vraagt om meer kennis

IPC Groene Ruimte vernieuwt opleidingsaanbod

Grote uitdagingen vragen om een brede aanpak. Met de nieuwe omgevingswet wordt een meer integrale blik op de leefomgeving gevraagd, met oog voor maatwerk en samenwerking. Praktijkopleider IPC Groene Ruimte denkt mee en investeert in opleidingen gericht op biodiversiteit waarbij de natuur op de eerste plek komt. Een gesprek over de toekomst van groenbeheer.

‘Wij moeten niet denken dat we meer ervaring en kennis hebben dan de natuur.’

De opleider voor werkenden in de buitenruimte ziet dat de toegenomen aandacht voor biodiversiteit en natuur gevolgen heeft voor het opleidingsaanbod. Waar traditionele opleidingen inzetten op vakkennis en gerichte expertise, wordt de aandacht verlegd naar innovaties en circulaire economie. Eddy Schabbink is als Business Developer verbonden aan IPC Groene Ruimte en heeft een missie. “Het wordt tijd om van het idee van de maakbare natuur af te stappen.”

Een steenuil kijkt ons natuurbeleid hoofdschuddend aan.

Wat is de huidige staat van het openbaar groen?

“Het meeste openbare groen is gericht op schoon, heel en veilig voor de mensen. Er wordt te weinig gekeken naar wat de natuur nodig heeft. Plagen zijn een teken dat de natuur uit balans is. Dan moet je niet zomaar gaan bestrijden, maar zorgen dat de natuur weer in balans komt. Je moet de oorzaak gaan bestrijden en niet het gevolg.”

Natuur die zichzelf in balans houdt is makkelijker gezegd dan gedaan in een vol Nederland.

“Eigenlijk niet, de natuur zoekt zelf naar balans en is één groot netwerk waarbij alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt. Het is vooral de mens die de balans verstoord. De inrichting en het beheer van onze leefomgeving is vaak eenzijdig en monotoon. Hiermee creëer je een basis voor problemen. Eikenbomen planten in een grasveld is een uitnodiging voor de eikenprocessierups.”

Hoe draagt de omgevingswet bij aan een integralere aanpak van groenbeheer?

“De omgevingswet biedt een kans om natuur op gebiedsniveau integraal te beschouwen en met alle partijen om de tafel te zitten. Door een samenhangende benadering van woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, infrastructuur, water en (stads)natuur kan een veel duurzamere sociaal-maatschappelijke, economische en ecologische waarde worden gecreëerd.”

De Buitenkans is een ecologische wijk in Almere Buiten. Natuur heeft er waarde.

Wat betekent dat in de praktijk?

“Wij moeten niet denken dat we meer ervaring en kennis hebben dan de natuur. Durf de natuur te volgen en je daarop aan te passen binnen (wettelijke) voorwaarden. Anders blijven we problemen oplossen die we zelf creëren. Kijk wat de natuur nodig heeft en richt die blik op je omgeving. Dan kijk je completer naar thema’s als klimaatadaptatie, fijnstof, waterberging, hittestress, biodiversiteit en plaagbestrijding.”

Hoe speelt IPC Groene Ruimte hierop in?

“Naast onze traditionele, praktische trainingen, is er een omslag gaande naar een diepere kennis van de natuur. Zo ontwikkelen we een leerlijn biodiversiteit. In de basis gaat het erom dat je snapt hoe de natuur werkt, zodat je natuurvolgend kunt inrichten, beheren en onderhouden. Het resultaat is een veerkrachtige natuur die zichzelf in stand houdt.”

Kan natuur samengaan met de mens?

“Zeker kan dat. Natuur heeft voedsel, vocht, voortplanting, veiligheid en verbinding nodig. Als je dan ook nog kijkt naar licht, lucht water, bodem en temperatuur, zie je dat mensen elkaar moeten opzoeken om natuurvolgend beheer mogelijk te maken. Tijdens onze cursussen komen mensen van verschillende achtergronden als beleid, ontwikkeling, civiel en groen in dezelfde groep. Kijk voorbij de huidige structuur, soms moet de situatie in de basis veranderd worden.”

Hoe kunnen opleidingen vertaald worden naar beleid?

“Geef natuur waarde. Een vierkante meter groen zetten we niet op de balans, terwijl een gezonde boom enkel meer waard gaat worden. In de training ‘Natuur in de omgevingswet’ kijken we naar die groene baten, Amsterdam ziet groen al als investeringspost, waardoor het op de balans komt. Een belangrijke stap in de goede richting. Maar we hebben nog flink wat stappen te gaan, de eerste stap is kennis.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details