Tagarchief: Acterra

Egale spreiding, zonder te verdichten

DSCF2504 kopiëren
Lees het gehele artikel

Effect van bodemverbeteraar schuilt ook in aanleg

Nieuwe aanplantingen vereisen een goede voedingsbodem. Vanuit die eenvoudige waarheid ontwikkelt AcTerra onder de merknaam TerraViva® een uitgebreid gamma bodemverbeteraars en plantsubstraten voor diverse gronden. Omdat naast het juiste product ook de wijze van aanbrengen doorslaggevend is, stelt het Belgische bedrijf voor zijn professionele klanten een Express Blower® ter beschikking.

Tekst Elise Noyez    |    Beeld AcTerra

Het voorzien van een bodemverbeteraar op zich is geen garantie op succes. Bij het aanbrengen worden immers regelmatig fouten gemaakt. Wordt het materiaal niet gelijkmatig verspreid, dan zal dat – zeker in arme gronden – leiden tot plekken in het gazon of lokale beperkingen in de groeikracht van de beplanting. Een ander euvel is het materieel waarmee de bodemverbeteraar aangebracht wordt. Rijdt men met een tractor of wiellader over de gespitte grond, dan wordt dat voorbereidend werk tenietgedaan en de lucht- en waterdoorlatendheid opnieuw beknot.

Gelijkmatig verdeeld

De Express Blower® is een machine die toelaat om tal van bodemverbeteraars, plantsubstraten en zelfs boomschors op een gelijkmatige manier over de oppervlakte te verdelen, zonder te verdichten. Via slangen wordt het materiaal met een constante snelheid open geblazen, tot zo’n twee meter ver. Er is geen rijdend materieel nodig, en door dezelfde zwenkbeweging aan te houden, wordt het substraat gecontroleerd en op gelijke dikte aangebracht.

AcTerra is eigenaar van de enige Express Blower® op Belgisch grondgebied.

Ook voor grote of moeilijk bereikbare tuinen

Bijkomend voordeel is dat het materiaal door de slangen tot een afstand van 120 m van de vrachtwagen gebracht kan worden, en dat dwars door huizen of beplantingen heen. Voor moeilijk bereikbare tuinen, waar men anders veelal op kruiwagens aangewezen is, betekent dat een enorme arbeidsbesparing.

Grote projecten profiteren verder van de volcontinue werking van het systeem. Want ook tijdens de werking kan de voorraadtank aangevuld worden, waardoor men probleemloos een volle dag aan de slag blijft.

Service

AcTerra is eigenaar van de enige Express Blower® op het Belgisch grondgebied en zet de machine exclusief voor zijn professionele klanten in. Prijs en planning worden telkens op projectbasis en in samenspraak met de tuinaannemer bepaald.   

Zet de voegen in het groen of in bloei

acterra2-kopieren
Lees het gehele artikel

Onderhouds- en milieuvriendelijk idee van AcTerra

Vroeg of laat vallen de voegen van verhardingen ten prooi aan onkruidgroei. Om paden, terrassen, opritten en andere verhardingen onkruidvrij te maken, is wieden of borstelen aangewezen, vooral nu het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds sterker beperkt wordt. Dat is een hele klus. Waarom dan niet de voegen meteen voorzien van een aangepaste begroeiing?

Voor diverse verhardingen

AcTerra uit Nazareth produceert een uitgebreid gamma aan bodemverbeteraars en plantsubstraten, waaronder TerraViva Groene Voegen. Het betreft hier een kant-en-klare voegvulling voor kasseien, megategels, flagstones en gebakken kleiklinkers met voegen tot 20 mm. Het TerraViva Groene Voegen mengsel is verkrijgbaar met gras, gras met microklaver en gras met bloemenmengsels. Het materiaal wordt gebruikt in combinatie met het TerraViva Legbedsubstraat en funderingssubstraat, om doorworteling naar onderliggende lagen mogelijk te maken.

Waardevol en ecologisch

TerraViva Groene Voegen is alvast een waardevolle en ecologische oplossing. De verhardingen zien er puur natuurlijk uit, de plantjes zijn beloop- en berijdbaar en het stimuleert de biodiversiteit. Terwijl je willekeurig groeiend onkruid zeer regelmatig te lijf moet gaan, volstaat het hier om slechts twee tot drie keer per jaar te maaien. Groene voegen zijn dus veel minder arbeidsintensief.

Stikstof reduceren

TerraViva Groene Voegen zorgt er tevens voor dat het hemelwater makkelijker in de ondergrond kan doorsijpelen. De begroeiing, in het bijzonder met microklaver, zorgt eveneens voor een aanzienlijke opname van stikstof uit de lucht. Een hectare microklaver verwerkt de stikstofproductie van veertig personenwagens die 40.000 kilometer per jaar rijden.

Vooraf inplannen

Alle producten van AcTerra zijn uniek en gepatenteerd. Het AcTerra klantenbestand bestaat hoofdzakelijk uit wegenbouwers en hoveniers, die de TerraViva materialen gebruiken in openbare parken en private tuinen. Belangrijk is wel dat het aanbrengen van een voegmengsel niet meer kan wanneer de verharding al is aangelegd. Alles moet dus goed vooraf gepland worden. Naast de voegmengsels omvat het TerraViva gamma ook substraten voor bodemverbeteraars, boomplantsubstraten en oplossingen voor berijdbaar gazon.