Tagarchief: B-vier boomspecialist

Natuurlijke methoden om de bodem te verbeteren

Lees het gehele artikel

Het verbeteren van bomen kan op verschillende manieren. Bas Poutsma van B-vier Boomspecialist uit Breda: “Wij helpen scholen en particulieren om hun bomen te verbeteren; efficiënt en betaalbaar.”  

De chique manier om de bodem te verbeteren is ploffen. Poutsma: “Het professioneel losmaken van de grond rondom een boom en deze vervolgens injecteren met lucht en voedingsstoffen is vrij kostbaar. Daarom gebruiken wij voedingspijlers met grondboren en halen de bestaande bodem eruit en vervangen deze door speciale compost met schimmels die in het bos voorkomen: de schimmeldominantehumuscompost geheten. Het zorgt voor een voedingrijke bodem waarmee de wortels extra voedingsstoffen opnemen. Daar kunnen ze lang mee doen.” 

Een andere methode is het inzetten van wormen. “Dat werkt prima bij een verdichte laag, waarbij de wormen allemaal gangetjes maken. Hierdoor wordt de bodem gemengd en krijgt het meer water en lucht. We werken met speciaal gekweekte wormen, maar ook een doodgewone pier helpt. Sommige gaan dieper of breder in de bodem, een mengsel werkt het beste.” 

Gewoon het blad laten liggen onder een boom helpt ook.

Gewoon het blad laten liggen onder een boom helpt volgens Poutsma ook prima. “Dat is alleen een uitdaging op schoolpleinen of bij bomen die dichtbij een woon- en leefomgeving staan. Heel langzaam verteert het blad en voorziet de bodem voorziet daarmee van de gewenste voedingsstoffen. We helpen hierbij door een speciaal bladrek te maken, waardoor de bladeren niet wegwaaien. Ook beestjes en insecten krijgen de kans om zich te nestelen. De natuur doet zijn werk.”  

Bomeneffectanalyse weegt alle belangen af. Wat te doen om een boom te behouden?

Lees het gehele artikel

De ene partij ziet ze graag verdwijnen, terwijl de andere ze liever behoudt. Een bomeneffectanalyse (BEA) schept in zo’n geval duidelijkheid.

Bas Poutsma van B-vier Boomspecialist uit Breda voert bomeneffectanalyses uit. Stapsgewijs beoordeelt hij de staat waarin deze zich bevindt. “Mijn uitgangspunt is: boom behouden en bouwplannen wijzigen. Helaas is dat niet altijd haalbaar. Is de boom ziek of slecht, niet meer te redden en zal hij binnen afzienbare tijd afsterven, dan is de keuze makkelijk. Is er sprake van achterstallig onderhoud, heeft de boom veel dood hout en takken die ver naar beneden hangen, dan is snoeien noodzakelijk. De boom blijft behouden. Ook een monumentale, zeer oude boom of een exemplaar met een uitzonderlijk verhaal krijgt een grondige inspectie.”

Een boomspecialist weegt alle belangen af. “Als een boom in een weiland staat waar een parkeerplaats is gepland, dan zijn er wellicht opties om de boom te verplaatsen. Kennis van soorten en een beoordeling van de conditie zijn hierbij bepalend. Als de boom deel uitmaakt van een ecologische zone of aanvliegroute voor vleermuizen, dan zijn de opties beperkt.”

Blijft de boom behouden, dan is tijdens bouwwerkzaamheden voorzichtigheid geboden. “Planken tegen de schors en drie meter rondom rood-wit afzetlint of tegels op de grond. Het zijn praktische oplossingen, maar geen wenselijke. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Een vrachtwagen rijdt de wortels zo kapot en drukt de grond vast, waardoor zuurstof verdwijnt. Ook lukraak takken snoeien is funest. Toezicht van een bomenwacht helpt. Het blijft schipperen tussen meerdere belangen”, besluit Bas.