Tagarchief: Bomen Nederland Studenten Challenge

Innovatieve studentenplannen krijgen vervolg

DdB210617-313
Lees het gehele artikel

Bomen Nederland Studenten Challenge een jaar later

Precies een jaar geleden organiseerde Boomrooierij Weijtmans de online Bomen Nederland Studenten Challenge. Zij daagde HBO-studenten uit om plannen te ontwikkelen voor de aanplant van bomen. Geen eenvoudige opgave in een overvol land als Nederland. Toch leverde dit mooie ideeën op. Innovatief, vindingrijk en uitvoerbaar. Maar nu popt het echte succes van de challenge op. Twee van de ideeën krijgen een vervolg.

In de wetenschap dat de aanplant van bomen essentieel is om de klimaatcrisis te lijf te gaan, stapt Kees Weijtmans, directeur van Boomrooierij Weijtmans in Udenhout, met regelmaat naar voren om zich hiervoor hard te maken. De Bomen Nederland Studenten Challenge in 2021 was een aansprekend voorbeeld hiervan. “Er wordt te veel gepraat en geschreven”, zo is zijn stelling. “Gelukkig is de jonge generatie duidelijker in wat zij wil: een gezonde wereld en een fijne leefomgeving.” Dat bewezen in ieder geval de studenten die deelnamen aan de BNSC. De ideeën ‘Handboek Bosdorp’ van Paul Geerdink en Ard Overkempe en ‘De weg naar de Toekomst’ worden nu nader onderzocht.

De winnaars van de Bomen Nederland Studenten Challenge ontvangen de cheque uit handen van organisator Kees Weijtmans.

Originele, bruikbare ideeën
De weersomstandigheden brengen de BNSC weer helder op het netvlies. Ook toen indrukwekkend zomerse temperaturen, een gezellig volle studio met de studententeams, vertegenwoordigers van jury en pers en de aanwezigheid van Nationaal Coördinator Bossenstrategie Harry Koenders en Elies Lemkes, lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant. En bovenal verwondering over de originaliteit en de bruikbaarheid van de ingebrachte ideeën. Voor Weijtmans is het evenement vooral een startschot; deze is vastbesloten om met de projecten door te gaan totdat ze worden uitgevoerd.

Handboek Bosdorp – Ard Overkempe en Paul Geerdink

Handboek Bosdorp is een handleiding voor beleidsmakers om bos & wonen uit te bouwen tot een uitgebalanceerd geheel. Bomen zijn immers belangrijke inrichtingselementen (minstens 50%) en grondstofleveranciers. De woningen zijn duurzaam gebouwd van hout en bio-based materialen.

Proefproject Oirschot
Studenten van HBO Van Hall Larenstein hebben inmiddels aanvullende studies verricht op de onderwerpen Inrichting, Beheer en Ecologie. Dit heeft ertoe geleid dat Handboek Bosdorp nu als praktijkvoorbeeld is gekoppeld aan een herontwikkelingsproject in Oirschot. Toepassing van het handboek en de aanleg van een bosdorp zou hier prima passen.

Inspiratiebron
Krachtig element in Handboek Bosdorp is de aansluiting op de recent gepresenteerde stikstofdoelstellingen. Deze gaan een grote impact hebben op allerlei regio’s in ons land. Handboek Bosdorp kan een inspiratiebron zijn om landbouwgronden een nieuwe, hoogwaardige en duurzame bestemming te geven. Daarnaast is de zoektocht ingezet naar partners die Handboek Bosdorp economisch en juridisch kunnen onderbouwen.

Lees meer in het complete verhaal van Ard en Paul.

Paul Geerdink en Ard Overkempe hebben afgelopen jaar stappen vooruit kunnen zetten met het Handboek Bosdorp.

De weg naar de Toekomst – Hans Jacobse

De weg naar de Toekomst is een pleidooi voor meer groen en bomen op de rust- en serviceplekken langs onze snelwegen. Na de presentatie bracht Boomrooierij Weijtmans het plan onder de aandacht van Rijkswaterstaat, die inmiddels met een groep minorstudenten – onder begeleiding van Hans Jacobse van Hbo Van Hall Larenstein – aan de slag is gegaan om het idee praktisch uitvoerbaar te maken.

Rustplaats Varakker langs de A15 is gekozen als voorbeeld voor een toolbox met meerdere modellen van aanpak. Hiermee kunnen wegbeheerders eenvoudig groenplannen doorrekenen. Een definitieve versie van de toolbox  wordt nog voor de zomer afgerond.

Lees meer in de hele beschrijving van De weg naar de Toekomst.  

Verzorgingsplaatsen mogen best wat aantrekkelijker en groener. Studenten onderzoeken samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden..

Beleidsmakers van de toekomst
De aanpak van de projecten sluit een-op-een aan op de ambitie van Boomrooierij Weijtmans. ‘Niet praten, maar doen.’ Weijtmans volgt de projecten dan ook op de voet, deelt kennis en middelen en verbindt partijen daar waar nodig. “We moeten nog veel lastige problemen oplossen in dit land. Ik ben van mening dat we dit samen met jongeren moeten doen. Zij zijn de beleidsmakers van de toekomst!”

Studenten maken plannen om meer bomen te planten

Bijlage-3-Vakjury-+-Kees-Weijtmans-en-BNSC-coordinator-Kees-Mud
Lees het gehele artikel

Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout bestaat 100 jaar. Een iconische leeftijd voor het familiebedrijf en dat moet gevierd worden. De corona-crisis zette een streep door een groot feest, maar eigenaar Kees Weijtmans vond een manier om te vieren én een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en respect voor de natuur. Maak kennis met de Bomen Nederland Studenten Challenge.

Boomrooierij Weijtmans is in een eeuw tijd uitgegroeid tot de grootste boomrooi-organisatie van Nederland.

In een eeuw tijd is Boomrooierij Weijtmans uitgegroeid tot de grootste boomrooi-organisatie van Nederland. Duurzaamheid staat bij hen hoog in het vaandel, zowel voor de natuur als voor de werknemers en de gemeenschap. Met de ambitie van de Nederlandse overheid om 100.000 hectare bos bij te planten, zag Kees kans om hier een steentje aan bij te dragen. “De Nederlandse overheid streeft naar 10% meer en gezonder bos in 2030. Een ambitieuze doelstelling ter ondersteuning van het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar hoe gaan we dat realiseren? Ons land heeft een te hoge CO2 uitstoot en veel boeren worden uitgekocht. Er is dus grond en er is ook geld beschikbaar. Maar er is behoefte aan aanpakkers die de plannen integraal gaan uitvoeren.”


Kees Weijtmans (l) overhandigt als symbolische start van de challenge de ‘Bomen-spade’ aan juryvoorzitter Maarten Willemen.

Studenten zijn de toekomst

Kees greep het 100-jarig jubileum van het bedrijf aan om de blik op de toekomst te richten en woorden om te zetten naar daden. “Studenten zijn de beleidsmakers en uitvoerders van de toekomst. Zij kunnen nu bepalen hoe die eruit gaat zien. Met de Bomen Nederland Studenten Challenge vragen we vakgerelateerde hbo-studenten om concrete plannen uit te werken, om zo de ambitie ‘meer bomen in de grond’ waar te maken.” De studenten staan voor een mooie uitdaging, want hoe zorg je voor meer bomen in een al overvol Nederland? “Het is de bedoeling dat de studenten echt out-of-the-box denken en met creatieve oplossingen komen”, vertelt Kees. “Dat kunnen ze niet alleen en wij stellen dan ook onze kennis en ons uitgebreide netwerk beschikbaar om de plannen te helpen realiseren. Uiteindelijk gaat het erom dat de wortels de grond in gaan.”

Indrukwekkend schouwspel voor het pand
van Boomrooierij Weijtmans in Udenhout.

Start

In januari werd de aftrap gegeven en inmiddels hebben zich al meerdere groepen aangemeld van vier verschillende hogescholen. Deze teams dragen veelbelovende namen als ‘De Klimaatjes’ en ‘The Tree Musketiers’ en gaan samen de strijd aan. Tijdens een event medio juni krijgen de studenten de kans om hun plannen te presenteren voor belanghebbenden en een vakjury. Uit de deelnemers worden dan drie ideeën geselecteerd, waarna een debat volgt over de uitvoerbaarheid van de plannen en uiteindelijk zal er een winnaar worden uitgeroepen. Of het een live-event kan worden of toch nog een virtuele versie is nog even afwachten, maar Kees kijkt er in ieder geval al naar uit. “Ik ben heel benieuwd welke plannen de studenten aandragen. Als hoofdprijs is er €4000,- te winnen, maar het doel is toch vooral om creatieve en maakbare plannen te realiseren die daadwerkelijk leiden tot meer boomaanplant. En voor de studenten is het niet alleen een kans om ervaring en waardevolle contacten op te doen, het is vooral ook erg leuk.”

Benieuwd naar de challenge? Meer informatie over de Bomen Nederland Studenten Challenge 2021 is te vinden op www.bomennederland.nl.