Tagarchief: ConnectedGreen

Met de juiste kennis maken sensoren het beheer van groen makkelijker en efficiënter

G2105-003-Connectedgreen-Boom-Roermond-2018
Lees het gehele artikel

Het slim en efficiënt inzetten van bodemsensoren, gecombineerd met het verzamelen van data in the cloud en het geheel verrijken met domeinkennis helpen gemeenten en groenvoorzieners op het besparen van water, CO2, het aantal bezoeken en op de uitval van bomen. René Voogt van ConnectedGreen uit Houten: “Is een project voorbij, dan zijn onze sensoren makkelijk te verplaatsen naar een andere locatie. Het is wel noodzaak om ze dan even opnieuw en juist in te richten.”

Het flexibel inzetten van de sensoren is volgens Voogt precies waarvoor ze bedoeld zijn. “Als je een sensor koopt, dan regelen wij hem in met de juiste instellingen. Een aantal gebruikers kan dat zelf, maar de meesten helpen wij; we geven de sensoren namen, koppelen ze aan de juiste grondsoort. Dat is echt plug and play. Is het project voorbij en de bomen en planten zijn aangeslagen, dan worden de sensoren uit het project gehaald. Ze zijn namelijk zo gemaakt dat ze makkelijk te verplaatsen zijn naar een andere locatie. Maar dan moet je hem wel opnieuw inrichten. Wij noemen dat sensormanagement en we zien dat bedrijven hiervoor sensor – of datamanagers aan het opleiden zijn.”

ConnectedGreen schreef zelf een opleiding en heeft ondertussen bij twee organisaties proefgedraaid. Voogt: “Vijf jaar geleden onderstreepten we het nut van sensoren, nu gaan we de beheerders helpen om de sensoren te managen. Dit doen we met een opleiding van een dag, waarbij wij ze basiskennis bijbrengen door zelf documentaties en instructievideo’s door te laten nemen en vervolgens met het systeem aan de slag te gaan. De basis is noodzakelijk om te snappen wat sensoren nodig hebben voor een optimale werking; goed in de grond staan, vlekkeloos communiceren via het Lora-netwerk van KPN, het indelen van het project en de data delen met derden zoals de groenvoorziener.”

ConnectedGreen gebruikersbeheer.

Klimaatstraten

De opleiding is bedoeld voor diegene die de sensoren beheert, zoals datamanagers bij groenbedrijven of gemeentelijke overheden. “Ze leren eveneens over de verschillende grondsoorten; hoe deze zich gedragen en hoe ze met vocht omgaan, maar uiteraard ook hoe het Lora-signaal werkt. Doordat we een sensor-onafhankelijk platform zijn kunnen we meerdere soorten sensoren aan elkaar koppelen. Het is meer dan alleen water geven, er is veel meer. We zien ook dat ze voor meerdere doeleinden worden ingezet, zoals het meten van hittestress, de effecten van vergroening en het maken van analyses. Het is belangrijk om te weten wat je mag verwachten van de sensoren en dan is het juist instellen essentieel; de locatie, welke grondsoort, de diepte en de lengte van de sensor.”

Tijdens de beurs De Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg laat ConnectedGreen bezoekers zelf aan de knoppen zitten in een demo-omgeving. “Het is belangrijk om vanuit kennis de informatie van sensoren te duiden, waarbij we weten dat in Nederland geen vierkante meter hetzelfde is. Zet tien sensoren op een rij en je krijgt tien verschillende waarden. De variabelen op een terrein spelen een belangrijke rol want overal is er wel iets met de grond gedaan. Met de juiste kennis maken sensoren het beheer van groen makkelijker en efficiënter.”

Datagedreven onderhoud om de kosten te beheersen

G2104-008-Connected-Green-IMG_2518
Lees het gehele artikel

Duurzaamheid in de openbare ruimten met ConnectedGreen

De Covid19-pandemie laat volgens René Voogt van ConnectedGreen zien dat mensen behoefte hebben aan goede buitenruimte. “Je ziet ook dat mensen in opstand komen tegen milieuvervuiling en dat ze graag schone lucht voor hun kinderen eisen. Ik vind dat aangrijpend en het bevestigt hoe de mens lange tijd verkeerd tegen groen aankeek.”

Gemeente Den Haag heeft watergeefrondes van plantenbakken teruggebracht van acht naar zes dagen. Een concrete besparing van 25 procent.

Voogt: “Tegelijkertijd is het fijn dat deze kentering plaatsvindt; een herwaardering van het groen in onze maatschappij. We beseffen namelijk dat er veel druk staat op onze buitenruimten; woningtekort, veel en lange files en een beperkte infrastructuur. We mogen wat mij betreft meteen toewerken naar natuurinclusief bouwen, waarbij de natuur in de buitenruimte onderdeel is van het ontwerp. Maar dan heb je wel twee uitdagingen: het onderhoud en de plaatsing van het groen. Natuurlijkerwijs groeit groen niet op een dak of tegen de wand. Tegelijkertijd is efficiënt water geven ook iets waar je voor moet gaan zitten.” 

De meest duurzame methode is volgens Voogt een zaadje planten en de natuur zijn gang laten gaan. “Maar zo werkt het niet, tenminste niet zoals wij onze buitenruimten met groen willen inrichten. Met ConnectedGreen hebben wij de oplossing: slim en efficiënt inzetten van bodemsensoren, gecombineerd met het verzamelen van data in the cloud en het geheel verrijken met domeinkennis. Hiermee helpen wij gemeenten en groenvoorzieners op het besparen van water, CO2, het aantal bezoeken voor onderhoud en de uitval van bomen. De beste manier om de onderhoudskosten in de hand te houden.”

Een foto van de app van ConnectedGreen met een overzicht van verschillende projecten.

Juiste meetgegevens

Diverse onderzoeken laten zien dat de druk op openbare ruimten en de behoefte aan groen toeneemt. “Groen in de nabijheid van mensen is essentieel voor hun gezondheid, maar het blijkt dat budgetten om dit te verwezenlijken niet altijd toereikend zijn. Door de recente klimaatontwikkelingen met extreme droogte of veel neerslag hebben bomen het ook zwaar. De eerste winst in duurzaamheid is te zorgen dat het groen het overleeft en niet hoeft te worden vervangen. Een tweede voordeel is een onderhoudsplanning maken op basis van de juiste meetgegevens: de groenvoorzieners rijden er naar toe als het nodig is en maken geen onnodige vervoersbewegingen. Studies laten zien dat monitoring ook significant leidt tot minder waterverbruik.”

René Voogt, directeur en eigenaar van ConnectedGreen.

Keep it green

“Op onze grafieken loopt een groene band, die aangeeft waar het vochtgehalte in de bodem moet zitten. Kom je daaronder, neemt de bodem het water minder goed op, kom je daarboven dan is de grond te nat en dan spoelt het water uit. Dan heb je teveel water gegeven. Wij zorgen dat de waarden binnen groene band blijven, of zoals ons motto: ‘Keep it green’. Het zorgt voor een besparing, het groen staat er mooier bij en het watergebruik is stukken minder. Ons recept voor meer duurzaamheid in de openbare ruimte met ook minder voertuigbewegingen en minder uitval van groen. En in de toekomst maakt wat mij betreft deze oplossing onderdeel uit van datagedreven input voor workflowmanagement in de openbare ruimten, net als voertuigmanagement en routering.”  

Draadloos monitoringssysteem. Vroeger gissen, nu zeker weten wanneer en hoeveel water het groen nodig heeft

G007-Connected-Green-002-IMG_9827
Lees het gehele artikel

Het is volgens René Voogt in een notendop waar zijn bedrijf ConnectedGreen uit Houten voor staat. “Wij helpen gemeenten en groenvoorzieners op het besparen van water, CO2, het aantal bezoeken en op het uitvallen van bomen.”

Het plaatsen, verplaatsen en verbergen van de sensoren is eenvoudig.

Het systeem kent drie delen. Voogt: “Het meest tot de verbeelding sprekend zijn de draadloze sensoren die in de grond gaan. Ze zijn gekoppeld aan de LoRa-netwerktechnologie van KPN of die van Proximus in België. Hiermee zijn ze in staat om onderling gegevens uit te wisselen. We noemen dit principe: the Internet of Things. Het is te vergelijken met slimme meters in verkeerslichten of lantaarnpalen.”

Het is eenvoudig om mensen te laten meekijken met de sensoren.

De sensoren meten bijvoorbeeld een keer per uur het vocht in de bodem. “We leveren de sensoren in verschillende lengten, die de afnemer kinderlijk eenvoudig op de juiste en gewenste diepte plaatst. Alle meetgegevens komen vervolgens samen in onze online databank, waar ook alle kennis te raadplegen is over grond, plant- en boomsoorten. Dat is het tweede gedeelte van het systeem. Het derde deel is een online webomgeving, die eveneens via een mobiele app is te raadplegen. Hierbij stelt de gebruiker de sensoren met de juiste gegevens in en krijgt bij het bereiken van zelf bepaalde grenswaarden een waarschuwing. Hiermee heb je inzicht over hoe groenprojecten ervoor staan.”

Het eenvoudige dashboard geeft in een oogopslag de status van projecten weer.

In de webomgeving zijn de groenprojecten op verschillende niveaus te managen. “Denk aan het koppelen van het aantal gebruikers of sensoren aan projecten. Hiermee krijgen gebruikers toegang tot hun eigen project, bijvoorbeeld als beheerder. Vervolgens delen zij die kennis met de rest van de keten, zoals de groenvoorziener, die dan weet wanneer en hoeveel water een boom nodig heeft. De gemeente Den Haag heeft op deze manier vorig jaar al ruim 1,2 miljoen liter water bespaard.”

De eenvoud van installatie

Voogt groeide op in Boskoop en heeft zich door studie gespecialiseerd in geo-informatica. “Ik zag in mijn dorp relatief veel groen en merkte dat het hieraan ontbrak in andere gemeenten. Tegelijkertijd zag ik dat systemen beter in staat zijn om data uit te wisselen. Ik heb een optelsom gemaakt van een aantal factoren en vanuit mijn visie in 2017 ConnectedGreen opgericht; data afkomstig uit sensoren verrijken met domeinkennis om de wereld groener te maken. En het klinkt misschien gek uit mijn mond, maar daarbij gaat het juist niet om de sensor, maar vooral om wat je met de gegevens doet.”

Vroeger was het volgens Voogt gissen wanneer en hoeveel water voor groenprojecten vereist is, tegenwoordig weten we het zeker. “We werken daarbij samen met verschillende kennispartners zoals laboratoria Eurofins Agro, boom- en plantspecialisten, eco-hydrologen en hardware leveranciers. Overigens ervaren mensen in het begin het gebruik van sensoren als spannend; ze mogen nu vertrouwen op een sensor en niet meer vanzelfsprekend op hun gevoel. Wij helpen ze daarbij, inmiddels bij meer dan honderd organisaties in de Benelux. We hebben al meer dan 1.500 draadloze sensoren geplaatst.”