Tagarchief: Corné van Overveld

Renovatie pastorietuin Willibrordkerk in Vleuten

Lees het gehele artikel

Tuin- en landschapsarchitectenbureau Landschappartners is gewend aan bijzondere projecten, maar de renovatie van de pastorietuin in Vleuten bood toch uitdagingen. Inmiddels is de tuin getransformeerd tot een baken in het groen en komen de rijksmonumenten veel beter tot hun recht.

Naast meer groen biedt de tuin na de renovatie ook een grotere gebruikswaarde.

Directeur Corné van Overveld woont zelf in Vleuten en was meteen enthou-siast toen het parochiebestuur hem benaderde. “Het ensemble van de kerk uit 1884, de pastorie, het kerkhof en de pastorietuin zijn van grote historische waarde, maar waren de laatste jaren in kwaliteit achteruit gegaan. Ook was er een verkeersprobleem, aangezien het aangrenzende pad zowel door begrafenisstoeten als schoolgaande kinderen werd gebruikt. Met zestien parkeerplaatsen was het bovendien een komen en gaan van auto’s.” Corné wilde de tuinhistorische waarde herstellen, meer groen aanbrengen en het gebruik van zowel de tuin als het kerkplein verbeteren.

De kerk, de pastorie en de tuin hebben een monumentale status, waardoor het vergunningentraject veel tijd kostte. Daarnaast had het aantrekken van subsidies wat voeten in de aarde, maar het resultaat mag er zijn. “We hebben een plan kunnen uitvoeren met een grotere gebruikswaarde en een wandelroute door de tuin naar het kerkhof. Daarnaast is veel parkeergrind vervangen door groen, waaronder een rode beuk en nieuwe vaste plantenborders. Het kerkplein aan de voorkant is veranderd van een asfaltparkeerplaats met hoogteverschillen naar een autoluw plein van gebakken klinkers. Enkele groene parkeerplaatsen bieden de parochianen parkeergelegenheid.”

De gerevitaliseerde tuin wordt onderhouden door vrijwilligers en is een gewaardeerde groene enclave geworden in het centrum van Vleuten. “Ik word er heel blij van als ik zie dat de wandelroutes door de tuin weer volop gebruikt worden en de kerk en de voormalige pastorie beter tot hun recht komen.”