Tagarchief: De Groene Stad

Update Factsheets De Groene Stad

Lees het gehele artikel

Wetenschappelijk overzicht meerwaarde van groen

Stichting De Groene Stad publiceert een volledig herziene versie van de bekende factsheets. Al jaren bieden de factsheets een breed overzicht van allerlei wetenschappelijk bewezen meerwaarden van groen, aangevuld met aanbevelingen. Onder groen wordt in deze alles verstaan van kamerplanten tot groene wanden en van bollen en vaste planten tot heesters en bomen. De samenstellers, voornamelijk wetenschappers van Wageningen University & Research zijn redactioneel verantwoordelijk voor de grote update.

Welke werking heeft de aanwezigheid van groen op de ligduur van patiënten in een ziekenhuis? Is er een relatie tussen het ervaren van straatoverlast en de aanwezigheid van groen? Kunnen we de betrokkenheid van de buurtbewoners vergroten met de openbare inrichting? Het zijn inzichten die in de factsheets naar voren komen. 

Binnen, aan, op en rondom gebouwen

Er zijn specifieke factsheets voor de thema’s leren, wonen, werken en zorg. Een vijfde, algemene factsheet focust op overkoepelende effecten van groen, als waterhuishouding, biodiversiteit, vastgoedwaarde en geluid. De onderzoeken en resultaten hebben betrekking op binnen en buitengroen. Tevens raken de factsheets dimensies aan als daken en gevels. 

Vrij beschikbaar

De factsheets zijn vrij beschikbaar via degroenestad.nl/factsheets. Dezelfde website biedt via degroenestad.nl/facts ook de mogelijkheid om losse facts te bekijken en deze ook snel te filteren op onderwerp.

De Groene Agenda

Uitgever van de factsheets is De Groene Agenda. Dit is een kennis- en onderzoeksprogramma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research en wordt mogelijk gemaakt door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Inschrijving European Green Cities Award geopend

GreenCitiesAward_1
Lees het gehele artikel

De prijs gaat naar een project dat optimaal gebruik maakt van de toegevoegde waarde van groen in de openbare ruimte.

Het doel van de European Green Cities Award is om voorlichting te geven over de toegevoegde waarde van groen in stedelijk gebied. De deelnemende projecten hebben een inspirerende werking en stimuleren de totstandkoming van succesvolle, ambitieuze en vernieuwende groene projecten in de openbare ruimte. Zo werd afgelopen jaar door Nederland het project Grotestraat in Nijverdal, ontworpen door OKRA landschapsarchitecten ingezonden. Dit project werd tweede in de internationale competitie.

De projecten die in aanmerking komen, zijn zeer divers. Van schoolpleinen tot bedrijventerreinen en van ziekenhuizen tot woonwijken. Kenmerkend voor de meedingende projecten is dat binnen- en/of buitengroen een belangrijke meerwaarde heeft voor mens en milieu. Deze meerwaarde is te vinden op verschillende gebieden zoals waarde van vastgoed, arbeidsproductiviteit, biodiversiteit, identiteit, klimaatbeheersing, toekomstbestendigheid en de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

De Award is een initiatief van het internationale programma “Green Cities Europe”. In het programma werken dertien Europese landen samen om de toegevoegde waarde van groen in de stedelijke omgeving onder de aandacht te brengen. Al deze landen hebben een afgevaardigde uit het vakgebied in de jury.

Inschrijven voor 15 juli

De inschrijfperiode voor deelnemende projecten is gestart. Projecten kunt u tot uiterlijk 15 juli 2021 aanmelden. Deelname is gratis. Meer informatie over de Award en het inschrijfformulier vindt u op degroenestad.nl/award

Aankondiging en uitreiking

Eind juli nomineert Nederland één van de ingezonden  projecten en zendt deze in voor de internationale competitie. De internationale, negenkoppige vakjury beoordeelt vervolgens alle 13 internationale projecten. De jury zal de winnaar in het najaar bekendmaken. Het slotevenement met de uitreiking wordt georganiseerd in België, de winnaar van vorig jaar.

Meer informatie en deelname
Op de website www.degroenestad.nl/award is uitgebreide informatie over de prijs te vinden, evenals toegang tot het inschrijfformulier.

OKRA landschapsarchitecten treedt toe tot partnernetwerk van Stichting De Groene Stad

OKRA_Nijverdal_photo-credits_Thomas-Klomp_mr
Lees het gehele artikel

Met de toetreding van OKRA is nu ook de architectuursector vertegenwoordigd in het partnernetwerk van De Groene Stad. Hiermee is het streven naar vertegenwoordiging van spelers uit alle schakels van de toeleveringsketen in het partnernetwerk bijna volledig ingevuld.

“Met ons partnernetwerk helpen wij zo veel mogelijk organisaties bij het vergroenen van de stedelijke omgeving.”, aldus Leon Smet, secretaris van stichting De Groene Stad. “Dit gebeurt bij een deel van onze partners, zoals gemeenten, maar ook door onze partners, waaronder kwekers en nu dus ook OKRA”.

OKRA staat bekend om zijn strategische, visionaire ontwerpen waarin prangende vraagstukken worden geadresseerd. De wereldwijde roep om veerkrachtige, gezonde, groene en ‘slimme’ steden motiveert OKRA om nadrukkelijk in te spelen op nieuwe thema’s. Denk aan klimaatbestendigheid en hittebestrijding en nieuwe vormen van mobiliteit, aan wijkeconomie, programmering en levendigheid, aan circulaire ontwerpen waarin efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen, nutriënten, energie en water. Het overkoepelende streven is een ‘gezonde stad’, waarin al die aspecten op een logische en mooie manier samenkomen en elkaar aanvullen.

“De Groene Stad en haar internationale partners zijn voor OKRA een belangrijk netwerk. Door de gedeelde focus op gezonde verstedelijking, klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurinclusiviteit kunnen we het belang van groen op nationaal en internationaal niveau samen meer op de kaart zetten”, zo licht Wim Voogt, mededirecteur van het Utrechtse architectenbureau, de recente ontwikkeling toe.

OKRA landschapsarchitecten is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het bureau is gevestigd in Utrecht en telt 35 vaste medewerkers. OKRA werkt al 25 jaar samen met partners en opdrachtgevers aan prijswinnende projecten in binnen- en buitenland die richting geven aan de gezonde stad en aan integrale transformaties van kusten en rivieren. OKRA koppelt visie aan maakbaarheid. De combinatie van conceptuele plannen, vertaald in precieze detailontwerpen en een perfecte uitvoering, is de kernkwaliteit van het Utrechtse bureau.

Samenwerking De Groene Stad en Ruyteninstituut

Lees het gehele artikel

Er gaat iets goed fout in de planning van leefomgevingsprojecten en dat zet ons aan het denken, aldus Marwin Dekkers. Hij is als oud-directeur van Boomkwekerij M. van den Oever in Haaren de kartrekker van de nieuwe Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) Vergroen Methodiek. 

Plaatsing van groot formaat bomen langs een N-weg.

Dekkers licht toe: “Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van een omgeving voor 72 procent wordt bepaald door het aanwezige groen. Dat is enorm. Terwijl bij een ontwikkeling van een nieuwbouwwijk, plein of park maar nauwelijks één of twee procent aan groen is besteed, of overblijft. Dan gaat er toch iets goed mis. Om die reden is de IBR Vergroen Methodiek in het leven geroepen. Hiermee is het mogelijk om binnen beleidskaders, omgevingsopdrachten en gebruikerswensen de meest optimale groene en duurzame omgeving te creëren. En het leuke is dat we hiermee op alle niveaus, van beleid tot en met de eindgebruiker, inzichtelijk maken wat het effect is. Alles aan de hand van de IBR-Score getoetst met de 5×5 omgevingsopgaven.”

Groen is ook belangrijk voor economie en klimaat op pleinen.

De methodiek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek verricht in samenwerking met het Ruyteninstituut in Heelsum. “Onderzoeker drs. Frits Ruyten stelde vast op basis van groeicurven naar groen dat het toevoegen van volwassen bomen, struiken en onderbeplanting een aantal belangrijke voordelen oplevert. Belangrijk is wel: de juiste soort en op de juiste afstand. Bladeren en naalden van bomen, struiken en kruiden bieden namelijk directe schaduwwerking bij hittestress. Zij zijn daarmee een buffer voor overtollig hemelwater en nemen nadelige luchtdeeltjes op zoals stikstofdioxide, fijnstof, ozongas en CO2. Zij vermeerderen ook de biodiversiteit en vergroten de groenbeleving.”

Groene inrichting van schoolpleinen is een must voor welzijn.

Bovendien dalen hiermee de onderhoudskosten zo sterk, dat investeren in groen aantrekkelijker wordt. Het Ruyteninstituut bewaakt en ontwikkelt deze IBR-aanpak en certificeert de IBR-toepassing. “Om met de methodiek een verbetering van het leefmilieu te realiseren staat een hoofdonderzoeksvraag centraal: hoe kunnen we ons leefmilieu zo toekomstbestendig mogelijk vergroenen en de integrale omgevingsopgaven vertalen naar een praktisch plan voor aanleg en beheer?” 

Integrale omgevingsopgaven

Dekkers vervolgt: “Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu het ene na het andere urgente thema opduikt binnen gemeentelijke beleidskaders. Daarom zijn er binnen de methodiek vijf groenpilaren of groene omgevingsopgaven benoemd met daarin weer vijf subthema’s die het belang van groene omgevingen aanstippen, de 5×5 methodiek.”

1. Klimaat
Groen maakt een omgeving klimaatbestendig door onder andere hittestressreductie, wateropvang en droogte-tolerante planten. 

2. Economie
Groenere omgevingen zijn door gebruikers hoger gewaardeerd en daarmee stijgt de vastgoedwaarde. Het verblijf van de gebruiker is langer en de economische besteding stijgt.

3. Welzijn
Groen haalt zowel ouderen als jongeren naar buiten: het stimuleert beweging, spelen en sociale ontmoeting. Dat heeft een positief effect op de gezondheid.

4. Biodiversiteit
Groen verhoogt de omgevingsbeleving, creëert voedsel en veiligheid voor mens en dier. Het trekt meer bijen, insecten en vogels aan en zorgt voor minder uitdrogen van de bodem.

5. Toekomstbestendigheid
Groen dat nu wordt aangeplant moet voor minimaal twee tot drie generaties blijven staan om optimaal bij te dragen. Duurzamer en circulair ontwerpen is belangrijk.

IBR-score voor groenprojecten

“Praktisch alle groenprojecten kunnen een IBR-score krijgen”, weet Dekkers. “Zo krijgen beleids-makers en beheerders inzicht in hoe een project op groen scoort en waar verbetering is gewenst. Ook een nieuwbouwinrichting leent zich al vanaf de tekentafel voor een groenontwerp met de gewenste IBR-score. Het Ruyteninstituut certificeert IBR-projecten die net of langer geleden zijn aangelegd, onafhankelijk op aanleg of beheer. Zo wordt 100 procent kwaliteit richting de opdrachtgever geborgd.”

Vergroen Praktijk basiscursus

De IBR Vergroen Praktijk Basiscursus vindt plaats op 28 en 29 april 2021 in Wageningen. Gericht op landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en groenexperts. Na de cursus kunnen ze de IBR 5×5 Scan methodiek toepassen en worden, bij goed doorlopen, gecertificeerd als aspirant-IBR Expert. Voor meer informatie: www.degroenestad.nl of www.ibr-experts.com. Aanmelden kan via
het Ruyteninstituut.