Tagarchief: Eurodal

Ebema versterkt strategische positie door participatie in Eurodal

foto-eurodal-ebema-persbericht-kopieren
Lees het gehele artikel

Ebema, fabrikant van hoogwaardige betonoplossingen met vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel en bekend van de merken Ebema_LivingCity en Ebema_Stone&Style, neemt een strategische participatie in Eurodal uit Grobbendonk. Eurodal is actief in de openbare markt, de projectmarkt en de particuliere markt, voornamelijk met de productie en plaatsing van kwalitatieve vloerplaten in beton. Daarnaast innoveren ze met oplossingen voor waterbeheer als Hydrops en Vélonet. Ebema en Eurodal kiezen voor deze integratie om de marktpositie van beide bedrijven te versterken en er samen sterker uit te komen. Met als belangrijkste oogpunt dat de klanten er beter van worden.

Het resultaat is een samenwerking die 100% Belgisch en 200% familiaal is. De nieuwe groep zal ruim 250 medewerkers tellen in de vestigingen in Zutendaal, Grobbendonk  en Rijkevorsel. Ebema heeft een omzet van 49 miljoen euro en Eurodal draait een cijfer van meer dan 8 miljoen euro. Er wordt gemikt op een groeitraject gebaseerd op kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid.

Dit is geen overname, wel een participatie door twee bedrijven op basis van gelijkwaardigheid. Een participatie die een teken is van hoop en geloof in de toekomst. Een positief signaal in een periode van economische vertraging door  het Covid-19 coronavirus. Er zal verder geïnvesteerd worden in het productieapparaat, in innovatie en in marketing. Dit jaar nog voorziet Ebema grote investeringen in de vestiging in Rijkevorsel met de bouw van een extra hal voor maatwerk.

“Voor Ebema zijn de Eurodal-producten de perfecte aanvulling en verbreding van het Ebema-gamma in zowel de openbare als de particuliere markt. De strategische ligging van Eurodal dichtbij Antwerpen en tussen de Ebema-vestigingen in Rijkevorsel en Zutendaal is een pluspunt. De gesprekken maakten duidelijk dat onze missie, visie en DNA nauw aansluiten”, stelt Ludo Panis, gedelegeerd bestuurder van de groep Ebema, “Daarom zijn we zeer tevreden dat de zaakvoerders van Eurodal zelf met het voorstel kwamen om actief te blijven in het bedrijf. We denken dat we veel van elkaar kunnen leren en hebben de ambitie om samen nog grote stappen te zetten. Eén en één is hier zeker drie!”

Eigenaren van Eurodal Philippe Segers, Patrick Bynens en Gerald Van Doren over de participatie: “Wij hebben het gevoel dat met deze integratie van 2 mooie familiebedrijven ons kind de juiste (adoptie)ouders gevonden heeft. Wij zochten immers continuïteit voor ons bedrijf. In deze samenwerking kunnen we genieten van een grotere marktkennis en een breder productgamma om de groei te versterken. We geloven sterk in de mogelijkheden die dit zal geven voor proces- en productontwikkeling en kijken er naar uit om deel uit te maken van een grotere familie waarin we terugvinden wat voor ons een vereiste is: een gemeenschappelijke cultuur waarin medewerkers belangrijk zijn.”

Ebema-CEO’s  Sonja Kuypers en Bart Van Winkel: “Eurodal werkt met een efficiënt productieapparaat complementair aan dat van Ebema. Samen zullen we een zeer compleet gamma aan grootformaattegels en vloerplaten aanbieden. Van de basisversie tot de meest esthetische kwaliteit, en dat in verschillende afwerkingen. Daarnaast zijn er de innovatieve ontwikkelingen van Eurodal met Hydrops en Vélonet, die perfect aansluiten op ons Eco Solutions gamma voor de infiltratie van hemelwater. Zo kunnen we samen onze klanten beter bedienen. Ze krijgen meer keuze, kunnen  rekenen op dezelfde service en genieten van de diensten van een groter bedrijf met een zeer uitgebreid gamma in prefab materialen in beton.”

Beton, vanaf nu ook een zegen voor de regen

eurodal_inspiratiepark_098-kopieren
Lees het gehele artikel

Er zijn slechts weinig bouwmaterialen die zo wijd verbreid zijn als beton. Beton is overal om ons heen in gebouwen, verhardingen en bestratingen. Nochtans wordt het vaak met de vinger gewezen als zijnde ondoordringbaar, dus slecht voor de infiltratie van het hemelwater. Ook de overweging dat elke vierkante meter beton een vierkante meter groen minder was, speelde mee. Dit was meer dan aanleiding genoeg voor Philippe Segers, CEO van Eurodal, om op zoek te gaan naar nieuwe, duurzame oplossingen met beton. Slim omgaan met water, groen, verharding en ruimte was hierbij de rode draad.

Van problemen naar nieuwe kansen

Samen met enkele externe bedrijven en onderzoeksinstituten stampte Eurodal, fabrikant van dallen en vloerplaten in beton, het B’RAIN partnership uit de grond. Zij zochten, en vonden een volstrekt duurzame toepassing van beton die perfect past binnen het zorgzaam omgaan met water, groen, ruimte en verharding. Meer nog, beton kan vanaf nu actief bijdragen tot de opvang, infiltratie en hergebruik van het hemelwater en tot meer en beter groen in de steden. Zo werden de oude problemen omgevormd tot nieuwe kansen.

Innovatieve toepassingen

De partners van het B’RAIN samenwerkingsverband, met name Eurodal, Beton De Bonte en Tree Builders bundelden hun krachten om een nieuw, duurzaam en toekomstgericht systeem te bedenken waarin beton de hoofdrol speelt en waarbij ze als afzonderlijke, individuele bedrijven niet meteen een allesomvattend antwoord konden bieden.

Het systeem zelf is gebaseerd op een drielaagse, verticale zonering die bestaat uit de betonverharding zelf, uitsparingen in de verharding voor bomen en beplanting en ruimte onder het beton voor het water.

Een concrete toepassing hiervan, Vélonet, laat toe om bestaande grachten of nieuw te graven sleuven te overdekken met beton en er een fietspad op aan te leggen. In de sleuven worden open kanalen geplaatst met slokkers waarin het regenwater kan doordringen. Het compartimenteren van communicerende kamers maakt de toepassing op hellingen mogelijk. Ook voorzieningen voor nutsleidingen worden in de sleuven aangebracht. Dit alles bespaart niet enkel schaarse ruimte, het vermijdt tevens dure en tijdrovende onteigeningen.

Een andere toepassing vinden we in de verharding van grote publieke oppervlakken zoals stadspleinen, parkings of speelpleinen van scholen. Ook hier kan voorzien worden in de opvang en afvoer van het regenwater, in combinatie met uitsparingen voor groen. ‘Hydrops 3.0’ van Eurodal voorziet in aaneengeschakelde betonnen kamers onder de verharding waar het water van slib ontdaan en langzaam aan de ondergrond afgeven wordt. Een deel van het gezuiverde water wordt afgegeven aan bomen en beplantingen.

Groenere steden

Bomen in het stadsbeeld stellen ons voor een andere uitdaging. Door de compactering van de ondergrond gaan hun wortels op zoek naar water en zuurstof aan de oppervlakte, waarbij de omliggende verharding vaak opgestuwd en beschadigd wordt, wat weer tot extra kosten leidt. De oplossing hiervoor bestaat uit het aanbrengen van boombunkers in de betonverharding.

Ze voorzien ondergronds in een stevige kluitverankering, een boomwortelgeleiding, irrigatievoorzieningen en een dieptebeluchting. Hierdoor wordt schadelijke wortelopdruk uitgesloten en kunnen de bomen gezond uitgroeien in ideale omstandigheden. Dit is alvast een even geniaal als eenvoudig antwoord op de klimaatopwarming die de gezondheid van de stadsbomen steeds verder onder druk zet. Onze steden kunnen er enkel groener op worden.

Eurodal stelt deze duurzame en toekomstgerichte oplossingen aanschouwelijk voor in hun eigen inspiratiepark met demo-zone te Grobbendonk.