Tagarchief: Green Support

Verwaarloos wilde hagen en houtkanten niet

greensupport-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Regelmatig onderhoud komt vele partijen ten goede

Het team van Frederik Vanderhaeghe, zaakvoerder van Green Support, neemt lastige, tijdrovende en gespecialiseerde taken uit handen van tuinaannemers en openbare groendiensten: het nivelleren of afgraven van terreinen, het diepfrezen, het maaien van weiden en taluds, allerhande snoeiwerk en containertransport. Ook het onderhoud van houtkanten en wilde hagen behoort tot het takenpakket. En dat is verstandig.

Tekst Philip Doutreligne  |    Beeld Green Support

Waardevolle landschapselementen

Gemengde wilde hagen en houtkanten winnen steeds meer aan populariteit. Ze vervullen een belangrijke ecologische functie in het landschap. Levende hagen rond een perceel fungeren als windkering, en op hellingen verhinderen ze uitspoeling van de grond bij hevige regenval. Ze doen ook dienst als habitat voor een gevarieerde dierenpopulatie, waaronder vele vlindersoorten, fazanten, konijnen en hazen. Verder treffen we hagen en boskanten ook aan langs spoorwegen, vijvers en waterlopen of als boswallen. In kwetsbare gebieden worden ze zelf als onroerend erfgoed beschouwd.

Praktische functie

Daarnaast vervullen wilde hagen en houtkanten ook een bijzonder praktische functie. Rond bedrijven helpen ze de impact op de omgeving te verminderen, door bijvoorbeeld stof- en geluidshinder tegen te gaan. Houtkanten rond grote hoevegebouwen zorgen op hun beurt voor een optimale integratie van het landbouwbedrijf in het landschap en een aangenaam, aanvaardbaar zicht voor de omgeving. Ze beperken eventuele reukhinder en doen dienst als een natuurlijke bescherming voor dieren in de weilanden. Ook langs autosnelwegen kunnen ze lawaaihinder voorkomen.

Snoei- en scheerwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.

Variatie in de aanplant

De laatste jaren hebben lokale en regionale overheden en natuurverenigingen grote inspanningen geleverd om hagen en houtkanten te beschermen en, waar mogelijk, uit te breiden. Ze geven immers vorm en structuur aan het landschap en zorgen voor variatie. Tal van soorten komen in aanmerking voor de aanplant: liguster, carpinus, meidoorn, sleedoorn, acer campestre, beuk, hazelaar, els…

Regelmatig en professioneel

Frederik Vanderhaeghe zorgt tweemaal per jaar voor het professioneel onderhoud van uw houtkanten. Hij maakt hierbij gebruik van een hegschaar op een kraan of een tractor. Kosten voor groenafval of het plaatsen van een container worden vermeden door het snoeiafval ter plaatse met een mulcher te verwerken tot bodemafdekking.      

Green Support beschikt over een uitgebreid machinepark voor deze en andere werkzaamheden. Het huidige machinepark omvat onder andere verschillende tractoren, overtopfrezen, rotoreggen, mulchers, klepelmaaiers, minigravers, verhakselaars, mechanische takkenscharen, hydraulische houtklievers, wielknikladers… Het spreekt voor zich dat dit aanzienlijke investeringen met zich meebrengt. Op regelmatige basis wordt het machinepark uitgebreid of vernieuwd, zodat altijd actuele en efficiënte toestellen en technieken kunnen ingezet worden.

Andere werkzaamheden

Naast de particuliere tuin- en groenwerkzaamheden, mikt Green Support ook op openbare besturen. Zo maakt ook het proper houden van pleinen, parkings, wegkanten en fietspaden deel uit van de service. Hiervoor zet Green Support onder andere een veegmachine met opvang en onkruidborstels in.

In de winterperiode staat Green Support ook in voor de veiligheid op de weg en op het fietspad, met het ruimen van de sneeuw en het strooien van zout. Het bedrijf beschikt over verschillende strooicombinaties op vrachtwagens, tractoren en knikladers.   

Machinale tuinwerken zijn specialiteit op zich

greensupport_09-kopieren
Lees het gehele artikel

Green Support weet waarmee, waar en hoe het moet

Het aanbod aan tuinmachines groeit jaar na jaar, en keer op keer is er de belofte dat u uw werkzaamheden daardoor sneller zal kunnen uitvoeren. Dat kan ook. Op voorwaarde, tenminste, dat u de juiste machine op de juiste plaats en de juiste manier inzet. Omdat het schoentje net daar regelmatig knelt, besloot Frederik Vanderhaeghe een aantal jaar geleden om zich volledig op machinale tuinwerken te richten en zo ondersteuning te bieden aan onder meer zijn collega-tuinaannemers.

Green Support biedt machinale ondersteuning aan tuinaannemers, boomverzorgers, groendiensten enzovoort.

 

Vanderhaeghe was al meerdere jaren actief in tuinaanleg en -onderhoud, alvorens hij zo’n vijf jaar geleden Green Support oprichtte. “Net als andere tuinaannemers werd ik geconfronteerd met de evolutie dat alles sneller moest gaan, en dat met almaar minder mensen. Als reactie daarop begon ik mijn machinepark uit te breiden. Om die investering terug te verdienen, was het echter essentieel dat de machines voldoende gebruikt werden. Zo ben ik me uiteindelijk in de machinale tuinwerken gaan specialiseren.”

Vanuit Roeselare biedt Green Support nu machinale ondersteuning aan onder meer groendiensten, boomverzorgers, collega-tuinaannemers, bedrijven en een klein aantal particuliere klanten over heel West-Vlaanderen. Een uitgebreid machinepark en een vijfkoppig team zorgen ervoor dat het bedrijf kort op de bal kan spelen en dat werkzaamheden ook effectief sneller uitgevoerd worden.

Ook voor voorbereidende werkzaamheden zoals grondwerken beschikt Green Support over de nodige machines.

 

Kennis van zaken

De beslissing om te specialiseren was volgens Vanderhaeghe eerder ongezien in de tuinwereld. “De tuinaannemer wil graag een manusje-van-alles zijn”, merkt hij op. “Hij wil zelf de grondwerken doen, terrassen leggen, zwemvijvers plaatsen enzovoort. Voor dat alles zijn echter ook tal van machines nodig. Omdat het quasi onmogelijk is om tegelijk in al die machines te investeren, doen de meeste tuinaannemers een beroep op een verhuurfirma. Dat biedt flexibiliteit, maar heeft helaas ook zijn nadelen. Zo is de juiste machine niet altijd beschikbaar, is de groenprofessional niet altijd even goed op de hoogte van welke machine het meest gepast is voor de geplande werkzaamheden, en kan het wel even duren alvorens hij een bepaald merk of toestel onder de knie heeft. Er is vandaag voor zowat elke taak een specifieke machine op de markt, maar als je dergelijke toestellen slechts sporadisch gebruikt, kan je ze onmogelijk allemaal beheersen. De tijdwinst die machinale werkzaamheden kunnen opleveren, wordt daardoor regelmatig tenietgedaan.”

“Door een beroep te doen op een gespecialiseerde partner zoals Green Support, daarentegen”, gaat de tuinaannemer verder, “haal je die tijdwinst wel. Wij werken namelijk met een volledig eigen machinepark en kennen onze machines door en door. Dat betekent dat we perfect weten welk toestel we waar moeten inzetten en dat de werkzaamheden snel en kwalitatief uitgevoerd worden. Als tuinaannemer kan je daardoor meer tijd en aandacht schenken aan andere activiteiten én kan je met minder personeel nog steeds evenveel klanten bedienen.”

Houtkanten en wilde hagen worden met heggenscharen op kranen en tractoren gesnoeid.

 

Diverse activiteiten

Onder de activiteiten waarvoor Green Support ondersteuning biedt, vallen onder meer grond- en drainagewerken, grondnivellering, spitfrezen, maai- en snoeiwerkzaamheden, slibverwerking enzovoort. “In landschappelijke tuinen onderhouden we bijvoorbeeld ook heel wat houtkanten en wilde hagen”, zegt Vanderhaeghe. “Dat gebeurt met heggenscharen op kranen en tractoren, dus voor de meeste tuinaannemers is dat geen haalbare kaart. We zorgen er overigens ook voor dat materiaal zoveel mogelijk ter plaatse verwerkt wordt. Daarvoor beschikken we over de nodige mulchers, hakselaars en versnipperaars.”

Een andere activiteit waarvoor steeds vaker naar machinale oplossingen gezocht wordt en waarin Green Support zowel openbare groendiensten als tuinaannemers en bedrijven kan bijstaan, is onkruidbestrijding. “Nu er quasi geen sproeistoffen meer gebruikt mogen worden, moet onkruid op een mechanische manier verwijderd worden. Wij hebben daarvoor de nodige onkruidborstels met opvangbak, zodat we terrassen, trottoirs en andere verhardingen snel en efficiënt onkruidvrij kunnen maken.”