Tagarchief: Groene Stad Challenge

Stadswerk organiseert ‘Community of Practice Groen in stad en dorp’

Stadswerk-CoP-Groen-in-stad-en-dorp-(GSC)
Lees het gehele artikel

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland start in samenwerking met de Groene Stad Challenge een Community of Practice (CoP) rond het thema vergroening van de bebouwde leefomgeving. Kennisdeling, uitwisseling van ervaringen en praktische ondersteuning bij de gemeentelijke vergroeningsagenda’s staan hierbij centraal. Gemeenten die lid zijn van Stadswerk en deelnemers aan de Groene Stad Challenge worden uitgenodigd lid te worden van dit platform. Zo kunnen ze in gezamenlijkheid de noodzakelijke vergroening van de bebouwde leefomgeving versnellen. 

Centrale rol gemeenten

De toekomst van onze leefomgeving is groen! Groen biedt beleidsmakers een breed palet aan mogelijkheden om sociale en fysieke doelen te bereiken. En daarin zijn grote stappen te zetten. Meer groen, beter groen en een rijkere natuur zijn nodig om in te kunnen spelen op opgaven als klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit en gezond (samen)leven. Het speelveld is veelzijdig. Er wordt veel kennis ontwikkeld, er ontstaan nieuwe uitvoeringstechnieken en het netwerk van betrokkenen groeit. Gemeenten hebben hierin een centrale rol, daarom is samenwerking en kennisdeling van groot belang. De CoP ‘Groen in stad en dorp’ biedt gemeenten een platform om elkaar te inspireren, van elkaar te leren én in samenhang de vergroening hoog op de beleidsagenda te zetten. 

Resultaten Groene Stad Challenge bieden gespreksstof

Net als bij de andere Communities of Practice die Stadswerk organiseert zal het eigenaarschap van de CoP liggen bij de deelnemende gemeenten. De deelnemers bepalen samen de inhoudelijke agenda en de vergaderfrequentie. Steeds staat de onderlinge informatie-uitwisseling rond het groen centraal. De uitkomsten van de Groene Stad Challenge geven inzicht en kunnen een leidraad bieden om te komen effectieve vergroening. De bijeenkomsten bestaan voor het grootste deel uit digitale bijeenkomsten, gecombineerd met werkbezoeken aan praktijkvoorbeelden (mits de coronaregels dat toestaan). Deelname aan de CoP is kosteloos voor leden van Stadswerk en deelnemende gemeenten aan de Groene Stad Challenge. De CoP start in januari 2022. Aanmelding via info@stadswerk.nl

Koninklijke Vereniging Stadswerk

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland biedt al ruim 100 jaar aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen.

De Groene Stad Challenge

De Groene Stad Challenge verzamelt op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen elke gemeente in Nederland. Gemeenten die deelnemen aan de challenge krijgen inzicht in de plaatsen waar het al goed gaat en waar de vergroeningspotenties binnen de gemeente aanwezig zijn. Voor een periode van 3 jaar worden de resultaten van het data-onderzoek geanalyseerd en krijgen deelnemers een goed inzicht in het groen binnen de bebouwde kom van hun gemeente. De volgende gemeenten hebben zich reeds aangemeld: Apeldoorn, Breda, Bunnik, Deurne, Diemen, Dordrecht, Enschede, Helmond, Hilversum, Maassluis, Neder-Betuwe, Oss, Ouder-Amstel, Raalte, Rijswijk, Tilburg, Uden, Utrechtse Heuvelrug, Venlo, Vught, Waalwijk, West Betuwe, Westland, Zoeterwoude en Zwijndrecht. 

Inschrijven

Gemeenten kunnen zich t/m 15 oktober inschrijven voor de tweede ronde van de Groene Stad Challenge. De Groene Stad Challenge wordt georganiseerd door Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op www.groenestadchallenge.nl

Vijfentwintig gemeenten melden zich voor de Groene Stad Challenge 2021, tweede inschrijfronde geopend.

Unknown
Lees het gehele artikel

Wat deze gemeenten bindt is de ambitie om hun stad of dorp te vergroenen. Want meer groen is nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de biodiversiteit te herstellen. Bovendien zorgt groen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Door deelname aan de Groene Stad Challenge krijgen gemeenten op buurtniveau inzicht in de mate van vergroening én in de vergroeningspotenties. Daarnaast maken de deelnemers kans op de titel ‘Groenste stad of dorp van 2021’. Gemeenten die zich ook willen opgeven kunnen dat tot half oktober doen via de website groenestadchallenge.nl.

Data-analyse

Elke gemeente wil vergroenen, maar de vraag is hoe? Lodewijk Hoekstra, namens NL Greenlabel een van de initiatiefnemers van de Groene Stad Challenge, gelooft dat het begint bij inzicht. Welke buurt heeft hoeveel groen? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? Waar ontbreekt het juist aan beplanting? Lodewijk: “De Groene Stad Challenge is een samenwerking tussen ingenieursbureau Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel. Gezamenlijk hebben we de expertise om op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht te geven in de mate van vergroening van elke wijk of buurt in Nederland. Zo kunnen we deelnemende gemeenten helpen om slimmer en effectiever te vergroenen. En we kunnen laten zien hoe goed ze het doen ten opzichte van andere gemeenten. Iedereen wordt uitgedaagd het nog iets groener te maken, dat is de challenge!”

Vergroeningspotenties

De gemeente Zwijndrecht was een van de eerste gemeenten die zich aanmeldde voor de Groene Stad Challenge. Wethouder Jacqueline van Dongen benadrukt dat groen in de gemeente belangrijk is in de strijd tegen wateroverlast en hittestress. “En we weten allemaal dat groen ook bijdraagt aan gezondheid en geluk, dus aan het welbevinden van onze inwoners”, aldus de wethouder. “Zwijndrecht is een groene gemeente, maar door alle opgaven, zoals woningbouw, energietransitie en toenemend verkeer staat de groene ruimte onder druk. Het is een hele puzzel om al onze ambities te realiseren. Daarom doen wij mee aan de Groene Stad Challenge, want daarmee krijgen we goed inzicht in onze vergroeningspotenties.”

Diversiteit aan deelnemers

Een brede diversiteit aan gemeenten uit het hele land, waaronder grote steden als Dordrecht, Breda, Hilversum, Enschede en Apeldoorn hebben zich al aangemeld. Ook voor gemeenten zoals Deurne, Bunnik, Raalte en Diemen is meedoen aan de challenge interessant. Alle deelnemers worden drie jaar lang gemonitord en ontvangen inzichten met betrekking tot de mate van vergroening én hun vergroeningspotenties. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte, die op 22 en 23 september in de Utrechtse Jaarbeurs wordt georganiseerd, zullen de eerste resultaten bekend worden gemaakt. In januari 2022 volgt de bekendmaking van de ‘Groenste stad of dorp van Nederland’.

De volgende gemeenten hebben zich reeds aangemeld: Apeldoorn, Breda, Bunnik, Deurne, Diemen, Dordrecht, Enschede, Helmond, Hilversum, Maassluis, Neder-Betuwe, Ouder-Amstel, Raalte, Rijswijk, Tilburg, Uden, Utrechtse Heuvelrug, Venlo, Vught, Waalwijk, West Betuwe, Westland, Zoeterwoude, Zwijndrecht.

Gemeenten kunnen zich t/m 15 oktober inschrijven voor de tweede ronde van de Groene Stad Challenge. De Groene Stad Challenge wordt georganiseerd door Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op www.groenestadchallenge.nl