Tagarchief: idverde bomendienst

Weten hoe een boom op een nieuwe groeiplaats tot wasdom kan komen

Idverde-3
Lees het gehele artikel

Een boom verplanten begint met gedegen vooronderzoek

Bomen spelen een belangrijke rol in de verbetering van onze leefomgeving. Bomen verdienen dus een goede verzorging. Van groeiplaatsverbetering en snoei tot succesvol verplaatsen en de beste nazorg van grote bomen: idverde Bomendienst doet het allemaal. Tom Corton, Hoofd Uitvoering van specialistische boomverzorging bij de organisatie, vertelt: “Hoe groot de uitdaging ook is, we bedenken altijd een praktisch uitvoerbare oplossing voor vitale en gezonde bomen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving.”

Verplanting bij de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente.

Vooral bestaande (grote) bomen zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Bomen zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling, het vastleggen van CO2, verbetering van de luchtkwaliteit, vergroting van de (bio)diversiteit en verbetering van de waterhuishouding in steden en dorpen. 

De waarde van bomen wordt alleen maar groter naarmate ze ouder worden. Maar soms kan een boom niet op zijn oorspronkelijke plek blijven staan. De boom omzagen is zonde: daarom is verplanten dé oplossing om de opgebouwde waarde van een boom te behouden. Zo behoud je het kapitaal, alleen op een nieuwe plek. 

In een handomdraai verplanten met een verplantingsmachine van idverde.

Corton legt uit: “De afgelopen 50 jaar heeft idverde Bomendienst steeds meer wetenschappelijke- en praktische kennis opgebouwd als het gaat om het verplanten van grote bomen. We weten inmiddels heel goed welke stappen we moeten doorlopen om ervoor te zorgen dat de boom op zijn nieuwe groeiplaats tot volledige wasdom kan komen. Want uiteindelijk is dat het doel: een verplanting is pas succesvol als een boom op zijn nieuwe plaats bij kan (blijven) dragen aan een gezonde leefomgeving.”

Goede dingen doen voor bomen

Besluit je om een boom te verplanten? Dan start je met goed vooronderzoek. Corton legt uit: “Voor de verplanting beginnen we met een verplantbaarheidsonderzoek. Zo brengen we een aantal aspecten in beeld om te bepalen of we de boom succesvol kunnen verplanten. Is de slagingskans goed? Dan is verplanten geen probleem. Maar soms, zeker bij grotere en oudere bomen, neemt de voorbereiding meer tijd in beslag. Zo optimaliseren we de slagingskansen voor verplanting.”

Tom Corton.

Om het verplanten goed te laten verlopen, is de toekomstige groeiplaats minstens zo belangrijk. Corton: “De groeiplaats moet van goede kwaliteit zijn om een boom verder te laten groeien. Denk bijvoorbeeld aan genoeg boven- en ondergrondse ruimte. Zo zorgen we voor optimale groeiomstandigheden qua vocht, voeding en zuurstof.”

En dan is het tijd voor het echte werk: het verplanten. De optimale methode om een boom te verplanten wordt in het vooronderzoek bepaald. “Er zijn meerdere verplantmethodes”, legt Corton uit. “We kunnen ondersteund verplanten, onverpakt verplanten of we gebruiken een verplantmachine. Met de inzet van een van onze verplantingsmachines staat de boom in een handomdraai op een nieuwe locatie. Het uitgangspunt is in alle gevallen om een goed geprepareerde kluit mee te nemen tijdens het verplanten. Daarmee vergroot je de slagingskans en dat wil je natuurlijk.”

Ten slotte is nazorg belangrijk. “We controleren de boom op zijn ontwikkeling en we bemesten en bewateren ‘m waar nodig. Voldoende water op de juiste momenten stimuleert de ontwikkeling van nieuwe wortels. Door deze intensieve nazorg behalen we een slagingspercentage van 99%. Zo is verplanten zeker de moeite waard.”

Waardevermeerdering in beeld met i-Tree

“Wil je weten welke waarden van een boom wij behouden en verplaatsen? Ook dat kunnen we laten zien”, vertelt Corton. “Het softwareprogramma i-Tree berekent de waarde van je bomen. Deze berekening kan op boomniveau, maar ook op park-, stedelijk- of wijkniveau. Zo berekenen we bijvoorbeeld de mate waarin een boom de luchtkwaliteit verbetert, het verkoelingsvermogen, hoeveel CO2 er vastgelegd wordt en hoeveel waterafstroom vermeden wordt. Deze rekenmethode geeft opdrachtgevers inzicht in de waarde die men verplaatst en daardoor behoudt. Zo onderbouw je cijfermatig wat verplanting kan doen om de leefomgeving van de bewoners te optimaliseren.”

“Hoe je het ook wendt of keert: een goede boomverzorging is noodzakelijk voor het behoud van de waarde. Bomen zijn essentieel voor een gezond leefklimaat en verfraaien ons straatbeeld. Daarvoor mogen we ze best bedanken met de beste zorg.”

400 nieuwe bomen voor Europaweg Doetinchem

Bomenplant-Doetinchem-11
Lees het gehele artikel

Afgelopen zomer 2021 heeft er een reconstructie plaats gevonden in de Europaweg in Doetinchem. De drukke invalsweg tussen de snelweg A18 en het centrum van Doetinchem heeft een nieuwe inrichting gekregen. De twee éénbaanswegen zijn uitgebreid naar vier rijstroken. Daarbij wordt de twee kilometer lange weg ook opnieuw ingericht met groen. De groeninrichting wordt gerealiseerd door idverde Bomendienst in samenwerking met idverde Realisatie, vestiging Hengelo. Er wordt op de bomen drie jaar nazorg verleend. “Met dit project verbeteren we de verbinding met het groen in de stad,’’ aldus gemeente Doetinchem.

Na het planten, krijgen de bomen drie jaar nazorg.

In totaal heeft idverde Bomendienst zo’n 400 bomen in verschillende afmetingen geplant. De gemeente Doetinchem heeft hierbij bewust gekozen voor een grote variatieboomsoorten, welke zijn afgestemd op de groeiplaats en goed passen bij het gebied. Zo zijn er onder andere elzen, berken, haagbeuken, zomer- en winter eiken, iepen en lindes geplant. De verschillende bomen hebben voornamelijk een omtrekmaat van 18-20 cm, maar ook zijn er een aantal soorten geplant met een omtrekmaat van 20-25 cm. De bomen zijn geplant in de middenberm, in de buitenbermen en op de twee rotondes.

De bomen zijn geplant in de middenberm, in de buitenbermen en op de twee rotondes.

Bomen planten

Om de aanslagkans te vergroten zijn vooraf de groeiplaatsen doorgespit en is de bodem verreikt met wormencompost. Dit zorgt ervoor dat de bomen een goede start krijgen om te groeien. Vervolgens is idverde Bomendienst gestart met het planten van de bomen. Alle bomen zijn voorzien van drie kniepalen en een grondwal. De grondwal dient gedurende de nazorg periode, voor een betere bewatering van de kluit. De kluit is bekleed met een laag houtsnippers, waardoor de bovenkant van de kluit vochtiger blijft en de verdamping in de zomermaanden wordt gereduceerd.

In het voorjaar worden de jonge bomen met een dunne bast ingesmeerd met Arbo-flex tegen zonnebrand.

Nazorg bomen

Na het planten, krijgen de bomen drie jaar nazorg. idverde Bomendienst zorgt voor het controleren van de bomen, het bewateren, het bemesten en het uitmaaien van de grondwallen.

In het voorjaar worden de jonge bomen met een dunne bast ingesmeerd met Arbo-flex tegen zonnebrand. Dit is een soort kalk-latex, wat ervoor zorgt dat zonlicht wordt weerkaatst en de bomen hun bast beter kunnen koelen. Hierdoor kunnen jonge bomen ook tijdens extreme warme zomerdagen voldoende water blijven opnemen en verdampen. Enkele geluidswallen langs de Europaweg zijn aangeplant met een bosplantsoen. Er zijn verschillende wildverbanden van zo’n 60 centimeter tot 80 centimeter hoog geplant. Soorten die onder andere zijn gebruikt zijn berken, grove dennen, winter eiken, wilgen, hazelnoten en lijsterbessen.  

Over idverde Bomendienst

idverde Bomendienst is dé specialist voor kennisintensieve boomvraagstukken. Deze omvatten enerzijds specialistische verzorging, anderzijds advies op het gebied van ziekten en aantastingen, beleid en beheer. Wij werken daarvoor samen met diverse wetenschappelijke onderzoeksinstituten en gebruiken de nieuwste technologische ontwikkelingen in ons vakgebied. Tevens beschikken wij over de meest moderne instrumenten en de nieuwste kennis en feiten. idverde Bomendienst is gevestigd in Apeldoorn en werkt met een groep enthousiaste boomverzorgers, boomtechnisch adviseurs en diverse andere boomspecialisten door heel Nederland aan de meest uiteenlopende projecten waarbij we bomen tot volle wasdom laten komen.