Tagarchief: landschapsarchitecten

Baljon Landschapsarchitecten met Biopartner5 winnaar van de Natuurpro-prijs 2021!

IMG_0504-kopiëren
Lees het gehele artikel

Op 2 november vond de landelijke Natuurpro-dag plaats bij de Residence Rhenen in Elst. Na een ontbrekende editie in 2020 was het goed om de Natuurpro-partners weer bij elkaar te krijgen. De 24 partijen in dit netwerk zijn een collectief van hoveniers, ecologische adviesbureaus en landschapsarchitecten die gezamenlijk bij willen dragen aan biodiversiteitsontwikkeling in Nederland. De uitgenodigde sprekers van dit jaar hebben gezorgd voor een diverse set onderwerpen die spraakmakend waren voor alle aanwezigen. 

Het verhaal van landschapskunstenaar Jeroen van Westen met als centrale vraag ‘Van wie is het landschap?’ was tekenend voor de inhoud van de andere lezingen. Zo sprak Tom Bade van het bedrijf Triple E karakteristiek over visie en het realiseren van een landelijke Ecologische Bermstructuur. Elmar Prins van Buiting Advies gaf invulling aan deze visie door een sterk inhoudelijk verhaal over ecologisch bermbeheer, en Job Claushuis benadrukte met zijn verhaal het belang van het ondergrondse landschap voor de staat van het bovengrondse.

Voor de project-van-het-jaar verkiezing bestond de jury dit jaar uit landschapskunstenaar Jeroen van Westen, Tom Bade van het bedrijf Triple E en Job Claushuis van De Schoonste Lusthof. Zij loofden de projecten om de toenemende kwaliteit, alomvattendheid en innovatiekracht. Uiteindelijk was de grootste impact per vierkante meter op de biodiversiteit de doorslaggevende factor voor de winnaar van dit jaar: het Biopartner5 gebouw in Leiden! Hier heeft Baljon Landschapsarchitecten, in samenwerking met Popma Ter Steege en de Ginkel Groep, gezorgd voor de ontwikkeling van een biodivers, klimaatadaptief en circulair gebouw. In dit project is (inheemse) beplanting verwerkt een binnentuin, in de binnen- en buitenruimte én in de muren van het gebouw. Voor de bewatering wordt regenwater opgevangen en ondergronds gebufferd, zodat het gebruikt kan worden in droge periodes. Bij deze feliciteren wij allen die aan Biopartner5 gewerkt hebben met nog een prijs voor dit spraakmakende project!


OKRA landschapsarchitecten treedt toe tot partnernetwerk van Stichting De Groene Stad

OKRA_Nijverdal_photo-credits_Thomas-Klomp_mr
Lees het gehele artikel

Met de toetreding van OKRA is nu ook de architectuursector vertegenwoordigd in het partnernetwerk van De Groene Stad. Hiermee is het streven naar vertegenwoordiging van spelers uit alle schakels van de toeleveringsketen in het partnernetwerk bijna volledig ingevuld.

“Met ons partnernetwerk helpen wij zo veel mogelijk organisaties bij het vergroenen van de stedelijke omgeving.”, aldus Leon Smet, secretaris van stichting De Groene Stad. “Dit gebeurt bij een deel van onze partners, zoals gemeenten, maar ook door onze partners, waaronder kwekers en nu dus ook OKRA”.

OKRA staat bekend om zijn strategische, visionaire ontwerpen waarin prangende vraagstukken worden geadresseerd. De wereldwijde roep om veerkrachtige, gezonde, groene en ‘slimme’ steden motiveert OKRA om nadrukkelijk in te spelen op nieuwe thema’s. Denk aan klimaatbestendigheid en hittebestrijding en nieuwe vormen van mobiliteit, aan wijkeconomie, programmering en levendigheid, aan circulaire ontwerpen waarin efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen, nutriënten, energie en water. Het overkoepelende streven is een ‘gezonde stad’, waarin al die aspecten op een logische en mooie manier samenkomen en elkaar aanvullen.

“De Groene Stad en haar internationale partners zijn voor OKRA een belangrijk netwerk. Door de gedeelde focus op gezonde verstedelijking, klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurinclusiviteit kunnen we het belang van groen op nationaal en internationaal niveau samen meer op de kaart zetten”, zo licht Wim Voogt, mededirecteur van het Utrechtse architectenbureau, de recente ontwikkeling toe.

OKRA landschapsarchitecten is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het bureau is gevestigd in Utrecht en telt 35 vaste medewerkers. OKRA werkt al 25 jaar samen met partners en opdrachtgevers aan prijswinnende projecten in binnen- en buitenland die richting geven aan de gezonde stad en aan integrale transformaties van kusten en rivieren. OKRA koppelt visie aan maakbaarheid. De combinatie van conceptuele plannen, vertaald in precieze detailontwerpen en een perfecte uitvoering, is de kernkwaliteit van het Utrechtse bureau.