Tagarchief: Lodewijk Hoekstra

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’

Foto-samenwerking-DGBC-en-NLGL-30-11-2021-2-kopiëren
Lees het gehele artikel

Twee keer zo veel groene, biodiverse vierkante meters in de gebouwde omgeving in 2030. Dat is de basis voor een doelgerichte samenwerking van de organisaties NL Greenlabel en Dutch Green Building Council (DGBC). Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Annemarie van Doorn (DGBC) bezegelden die nieuwe samenwerking door op dinsdag 30 november een intentieverklaring te ondertekenen.

“Voor natuur in de gebouwde omgeving bestaan geen heldere eisen vanuit de landelijke overheid”, constateert Hoekstra als medeoprichter van NL Greenlabel. “Tegelijkertijd zien we dat er veel grote uitdagingen zijn: extra woningen, energietransitie, grondstoffencrisis, gezondheid, biodiversiteit en klimaatverandering.”

Slim vergroenen

“Voor al die opgaven is ‘slim vergroenen’ een deel van het antwoord. Zo kun je een gezondere omgeving maken, die aangepast is aan een veranderend klimaat, beter de hitte weert en meer biodiversiteit geeft. Groen is een fantastisch middel” weet directeur Annemarie van Doorn (DGBC). “Opdrachtgevers zien dat ook in en ze willen daar dus wel iets mee, maar ze weten vaak niet precies hoe. Provinciale en lokale regels zijn – hoe goed bedoeld – vaak heel verschillend.

Eenduidig meten

Hoekstra: “Wat gaan we de komende jaren doen? Allereerst werken we samen in het aanbieden van eenduidige labels en richtlijnen. We zetten ons samen in voor meetmethoden die breed gedragen worden. Tegelijk zetten we ons samen in voor een minimale wettelijke eis voor natuurinclusief bouwen.”

“Om onze groen- en de bouwsectoren beter op elkaar te laten inspelen”, vervolgt Van Doorn, “organiseren we fysieke en online kennisoverdracht. De labels van NL Greenlabel en DGBC zouden daarnaast meer aanvullend op elkaar moeten zijn, als goed passende stukjes van de groene puzzel. Ook daar gaan we mee aan de slag!”

Hesselink Koffie te Winterswijk ontvangt hoogst haalbare NL Terreinlabel uit handen van TV Tuinman Lodewijk Hoekstra

Uitreiking NL Greenlabel Hesselink Koffie kopiëren
Lees het gehele artikel

Koffiebranderij Hesselink ontving woensdag 29 september het hoogst haalbare  NL Terreinlabel (label A)  voor de buitenruimte bij het in 2019 vernieuwbouwde pand. Het label is uitgereikt door TV-tuinman Lodewijk Hoekstra.

NL Greenlabel is gespecialiseerd in het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving. Het label beoordeelt zowel producten als planten  op zeven duurzaamheidsindicatoren. Met het NL Terreinlabel wordt de integrale duurzaamheid van een terrein – in dit geval een bedrijfstuin – beoordeeld. Dat wil zeggen dat de bedrijfstuin moet voldoen aan goedgekeurde planten, materialen en producten. Zo heeft Hesselink Koffie onder andere een retentievijver en afgestemde gebiedseigen vegetatie, oude prullenbakken uit Amsterdam hebben een tweede leven gekregen in een insectenhotel, vleermuis- en vogelkasten en er is gebruik gemaakt van grind dat CO2 bindt en divers materiaal hergebruikt. Hier zijn onder andere tuinbanken van gemaakt, waar het Hesselink Koffie team, tot op de dag van vandaag, hun dagelijkse dosis vitamine-D opvangen.

Op 29 september 2021 is TV tuinman Lodewijk Hoekstra langsgekomen om dit label uit te reiken. Een speciale dank gaat ook naar Sjoerd Frielink Multidiensten, Esselink Hoveniers, Grijsen Park & Straatdesign en de Hofmeesters.

Meer informatie over Hesselink Koffie en  het uitgereikte NL Terreinlabel bezoek: https://nlterreinlabel.nl/nproject/hesselink-koffie/ of www.hesselinkkoffie.nl

Manifest Bouwen voor Natuur pleit voor duidelijke richtlijnen voor natuurinclusief bouwen

Foto-1-Groene-Mient-binnentuin-Den-Haag-©-Groene-Mient-scaled(E
Lees het gehele artikel

Op 10 maart 2021 hebben NL Greenlabel, Natuur en Milieu en Vogelbescherming Nederland het manifest ‘Bouwen voor Natuur’ gelanceerd. Het manifest wil natuurinclusief bouwen nog hoger op de agenda zetten bij de overheid. Lodewijk Hoekstra, medeoprichter van NL Greenlabel: “De tijd is rijp voor de duurzaamheidsgedachte, maar de markt vraagt nu om duidelijke regulering.”

Lodewijk Hoekstra: “Groen heeft een meervoudig rendement”.

“Groen heeft een meervoudig rendement: op gezondheid, sociaal welzijn, op de instandhouding van lokale ecosystemen maar ook op weerbaarheid tegen de extremere weersomstandigheden door de klimaatverandering,’ aldus Lodewijk Hoekstra, medeoprichter van NL Greenlabel.  “Het is de kunst om groen op die punten functioneel toe te passen en niet alleen als decoratie. Dat is de essentie van natuurinclusief inrichten. De overheid heeft zowel een energietransitie- als een bouwopgave, met daarin plannen om een miljoen huizen bij te bouwen. Dat is een ideale kans om natuurinclusief te bouwen voor een duurzame leefomgeving. Er is alleen nog geen landelijke wet- of regelgeving op dit vlak. Het Manifest doet voorstellen voor fysieke wetgeving zoals het Bouwbesluit.”

Regulering nodig vanuit overheidswege

NL Greenlabel is zich ervan bewust dat de kosten voor de duurzaamheidsmaatregelen vaak bij andere partijen liggen dan bij de partijen die baat hebben bij deze maatregelen. Bovendien zien bouwers/ontwikkelaars natuur-inclusieve maatregelen doorgaans nog als een opstapeling van ‘extra’s’ en ‘moetjes’ in plaats van dat zij integraal sturen op kwaliteit. Hoekstra: “Als er wettelijke regelgeving komt omtrent natuurinclusief bouwen, dan nemen bouwers/ontwikkelaars deze maatregelen aan de voorkant mee in hun integrale benadering. Zij zullen ontdekken dat de maatregelen vaak geen extra tijd en of geld kosten. Natuur-inclusieve maatregelen leveren zelfs geld op als duurzame oplossingen voor de heersende problematiek.”

Toch is er ook in de ontwikkel- en bouwwereld al volop beweging gaande. Het manifest Bouwen voor Natuur is niet alleen ondertekend door groene branche- en milieuorganisaties zoals VNG, Bomenstichting, Vogelbescherming en Stichting Steenbreek, maar ook door projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, banken en wetenschappers. Harwil de Jonge, directeur van Heijmans Vastgoed, met een missie voor 2023: Makers van de gezonde leefomgeving: “Als je bij het bouwproces nog natuurinclusieve maatregelen moet bedenken, heb je de boot gemist. Natuurinclusief bouwen moet gebeuren in de ontwikkelfase op planniveau. Woningbouw, infra-aanleg en de energietransitie zijn uitgelezen mogelijkheden om groenblauwe verbindingen te maken voor een gezonde leefomgeving. Het manifest is sowieso van belang om partijen wakker te schudden, ook als de manifestinhoud niet tot normen leidt.”

Delen van pragmatische kennis

NL Greenlabel heeft al de nodige winst geboekt. Natuurinclusief bouwen staat sinds 2020 hoog op de agenda bij het Ministerie van LNV, BZK en IenW. Ook zijn LNV en BZK geïnteresseerd in het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving als initiatief van NL Greenlabel, Platform 31 en het CROW. Hoekstra: “Het dashboard deelt kennis en handvatten om integraal aan duurzame gebiedsontwikkeling te werken. Het biedt ook een instrumentarium als paraplu voor een gebiedsgerichte aanpak en doet wetenschappelijk onderzoek op dit vlak.”

Labels als gemeenschappelijke taal

Goede bestekstandaarden, richtlijnen en bijvoorbeeld het Ambitieweb dat door publieke opdrachtgevers wordt gebruikt zijn binnen een planopgave vaak nodig en worden op het dashboard straks gezamenlijk aangeboden. Zo ook de diverse labels van NL Greenlabel, die specialist is op het gebied van het meetbaar maken van biodiversiteit, natuurinclusief inrichten en het kwantificeerbaar maken van dergelijke ambities. Hoekstra: “Labels vormen een gemeenschappelijke taal waarin marktpartijen met elkaar aan de slag kunnen gaan. NL Greenlabel heeft feitelijk al panklare richtlijnen in de vorm van de NL Greenlabel-duurzaamheidspaspoorten voor terrein en gebieden. De overheid kan deze zo oppakken.’” Hoe en of fysieke wetgeving rond natuurinclusief bouwen vorm krijgt, zal waarschijnlijk een proces van een aantal jaren beslaan, schat Hoekstra in.  

Ruim veertig gemeenten gaan vanaf 30 maart de strijd aan in het NK Tegelwippen

Lees het gehele artikel

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen geeft samen met Nederlands bekendste TV-tuinman Lodewijk Hoekstra om 10.00 uur het startschot door de eerste tegel te wippen. Dit is te volgen via de social media kanalen van het NK Tegelwippen. Door de nu al opborrelende sportieve rivaliteit tussen wethouders in het hele land biedt deze competitie een ludiek alternatief voor de (door corona) nog onzekere sportcompetities.

Maar er is ook een hoger, gemeenschappelijk doel. Wanneer in heel Nederland tegels plaatsmaken voor gras, bloemperken en geveltuinen, worden onze steden en dorpen meer klimaatadaptief en biodivers.

Klimaatadaptieve en biodiverse steden en dorpen 

Het NK Tegelwippen wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd en er strijden ruim veertig gemeenten mee van 30 maart tot 30 september. 30 maart is tevens de eerste dag van De Week van de Groene Tuin en staat geheel in het teken van ontstenen. Gedurende het NK worden in heel Nederland tegels vervangen door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gemoedstoestand. 

“Ik hoop dat we dit jaar nog veel meer tegels gaan wippen dan vorig jaar tijdens het NK Tegelwippen. Tegels vervangen door groen is een manier om ons land aan te passen aan klimaatverandering. Groen werkt als een spons en koelelement tegelijk in perioden van droogte en hitte.” – demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). 

Tegels wippen in heel Nederland 

In heel het land wippen fanatieke wethouders de eerste tegel van hun gemeente – begeleid door een enthousiaste sportcommentator – om vervolgens bewoners op te roepen hetzelfde te doen. In het oog springen de spannende derby’s tussen Amsterdam en Rotterdam, Leeuwarden en Groningen, Breda en Tilburg, Deventer en Zwolle en Leiden en Haarlem. Andere gemeenten die er lustig op los wippen zijn onder meer Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Assen, ‘s-Hertogenbosch, Delft, Haarlemmermeer, Diemen, Oosterhout, West Betuwe, Tiel, Veenendaal, Woerden, de Bilt, Zaltbommel, Noordwijk, Lisse en Zaanstad. 

Vanaf 30 maart kan iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl. Ook als je gemeente niet meedoet met het NK. Tegels worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand en tellen mee voor de Nationale Tegelteller. Het NK is onderdeel van de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’. 

De Gouden Tegel en de Publiekswipper 

De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt wint de prestigieuze Gouden Tegel. Ook actieve bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op een prijs: de Publiekswipper die begin oktober wordt uitgereikt. 

“De rivaliteit tussen gemeenten is natuurlijk leuk, maar we doen het uiteindelijk om heel Nederland zo groen mogelijk te maken. Wippen is belangrijker dan winnen.” – Eva Braaksma (Frank Lee), mede-initiatiefnemer van het NK Tegelwippen