Tagarchief: Natuurpro

De groeiende betekenis van groen

Ginkelgroep-Nemo-a
Lees het gehele artikel

Wie niet deelt, kan ook niet vermenigvuldigen

Het woord ‘groen’ wordt steeds vaker gebruikt als simpel antwoord op lastige maatschappelijke vraagstukken. Maar dit verhult de complexiteit en kennis die nodig is voor de effectieve toepassing van groene oplossingen. Onder druk van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en grondstoffenverbruik gaat groen steeds meer betekenen. Daardoor wordt de taak van ons vakgebied om invulling te geven aan de levende aspecten van de buitenruimte uitdagender én leuker. Het Natuurpro netwerk bestaat uit hoveniers, ecologisch adviesbureaus en landschapsarchitecten om projecten te kunnen maken die voldoen aan de groeiende betekenis van ‘groen’.

Leren over natuur en de functies van groen kan beginnen op een jonge leeftijd’ (project: Strijp van Jonkers Hoveniers).

Er is een economische en psychische ontwikkeling gaande in Nederland die vergelijkbaar is met de groei van een plant. Wetenschappelijke kennis, succesvolle bedrijven en projecten, natuurfilms en sociale media werken als bestuivers voor de verspreiding van meer natuurbewustzijn. Dit maakt dat steeds vaker wordt erkend dat het hebben en ontwikkelen van natuur niet alleen een ecologische, maar ook economische waarde heeft. De wortels van dit idee sijpelen langzaam door alle fundamenten van de economie. In verschillende sectoren bloeien daardoor ideeën op. Hoveniers leggen al jaren groene daken- en gevels aan met ingebouwde oplossingen voor klimaatadaptie en biodiversiteitsbehoud. De bouw- en retailsector verkent volop het gebruik van bio-based materialen zoals mycelium, olifantsgras en lisdodde. Papierfabrieken gebruiken bermgras en suikerbietpulp als basisgrondstof, en ook de Dutch Design Week in Eindhoven stond in 2021 vol met ‘nature-based solutions’. Kortom, kansen en ontwikkelingen in overvloed. En tóch kan het nog veel beter.

Integrale aanpak

Enthousiasme in de groene sector is terecht, maar er is meer behoefte aan een integrale aanpak. Als de toepasbaarheid van groen als oplossing geldt voor verschillende maatschappelijke vraagstukken, waarom wordt het dan vaak alleen ingezet tegen één van die problemen?

Stan van Ginkel.

Een gezonde vegetatie met een gezonde bodem bergt meer water: noodzakelijk voor de verwachte toename van piekbuien. Maar voor wat voor planten kies je in zo’n vegetatie, en waarom? Als deze vragen gesteld worden ligt de weg open naar het herstellen van de biodiversiteit door het gebruik van inheemse kruidenvegetaties, houtige gewassen en ecologisch beheer. Over bijkomende effecten van een natuurlijke leefomgeving zoals een verbeterde mentale gezondheid, een stimulans om te bewegen en een stijging van vastgoedwaarde is dan nog niet eens gesproken. Om een integrale aanpak te laten slagen is het tenslotte van belang om een bestemming te vinden voor groene reststromen. Zo worden er in elke fase van een vegetatie (ecosysteem)diensten geleverd aan mens en dier.

Samenwerking en concurrentie

Ondertussen is het hierboven beschreven gedachtegoed veel mensen al bekend. De echte uitdaging ligt in het maken van de vertaling van integraal denken naar een integrale aanpak. Het in huis halen van alle kennis en kunde voor hetgeen dat groen vandaag de dag inhoudt, is wellicht teveel gevraagd voor het gemiddelde hoveniersbedrijf. Het netwerk Natuurpro bestaat om te erkennen dat samenwerking en concurrentie naast elkaar kunnen bestaan, net zoals in de natuur. Landschapsarchitecten, ecologisch adviesbureaus en hoveniers bundelen de krachten om tot een invulling van de buitenruimte te komen die voldoet aan klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid- en gezondheidswensen. Zo worden er handen en voeten gegeven aan het ontwikkelen van een integrale aanpak voor groene oplossingen. Want wie niet deelt, kan ook niet vermenigvuldigen. 

Natuurpro begint 2022 met een mooie uitbreiding op het netwerk.

DSCF9155-3
Lees het gehele artikel

BOOT heeft op 11 januari het contract getekend en wordt daarmee onze 20stepartner. Met het toetreden van BOOT wordt Natuurpro weer een stukje completer en ambitieuzer. Zo kunnen we bij steeds meer projecten een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en een toekomstbestendige leefomgeving!

BOOT werd opgericht in 1990 door Hans en Kees Boot, en is ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf met 140 ingenieurs, adviseurs en ondersteuners. Hun activiteiten lopen uiteen van bouw, mobiliteit, water, milieu, veiligheid, sport en recreatie in zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Door zich aan te sluiten bij het Natuurpro-netwerk ligt de weg open voor het integreren van natuur in deze bezigheden, want voor een prettige en bestendige leefomgeving is robuuste natuur onmisbaar.

Een mooie toevoeging van BOOT aan Natuurpro ligt in circulariteit. Het bedrijf loopt hierin voorop en het is iets waarvan Natuurpro-partners kunnen profiteren bij de ontwikkeling van projecten. Het wordt een interessant proces om de raakvlakken van onze vakgebieden op te zoeken en te ontwikkelen.

We heten BOOT bij deze van harte welkom in ons netwerk!