Tagarchief: Oenosan®

Straf Belgisch poeder voor de kenners

oenosan-4 kopiëren
Lees het gehele artikel

Nanotechnologie met biocertificaat versterkt groen

Tekst Katia Welvaert    |    Beeld Agraphyt

Oenosan® is een Belgische innovatie, gebaseerd op nanotechnologie. “Onze biologisch gecertificeerde kalkmeststof maakt planten resistenter, of het nu gaat om een bodembedekker, een struik of een uit de kluiten gewassen boom”, zegt Katia Welvaert van Oenosan®. “Het product valt de belager niet aan, maar verhoogt de immuniteit van de plant aanzienlijk. Sterke planten zijn beter in staat om ziekten en plagen te overwinnen en weerstand te bieden aan extreme omstandigheden. We passen het natuurlijk principe toe: de natuur versterken met elementen uit de natuur.”

Een typisch blad vóór behandeling.

Eenvoudig, voordelig en snel

Het poeder wordt opgelost in water en ’s ochtends verneveld op de bladeren, wanneer de huidmondjes openstaan. Het resultaat is een stevig groen bladerdak, dat uitermate resistent is in tijden van langdurige droogte. Door het wortelsysteem te omzeilen worden op zeer korte termijn resultaten bereikt die normaal gezien een volledig vegetatief seizoen vergen. Na drie bespuitingen kan je de positieve impact op de plant reeds duidelijk waarnemen. De plant dient wel een vijftal spuitbeurten per jaar te krijgen, maar deze inspanning is zeer lonend: minder investeringen in water, werkuren en nieuwe aanplantingen. Bovendien is een verpakking van 5 kilogram Oenosan® goed voor maar liefst 3.333 liter oplossing (1,5 gram/liter water).

Duizenden liters besparing

Door Oenosan® op het blad te vernevelen, wordt de waterretentie van de plant merkelijk verhoogd en kan de totale waterbehoefte tot wel 70% dalen. Concreet betekent dit een besparing van duizenden liters water én het behoud van kostbare bomen en planten. Dikke, gezonde bladeren bevatten immers hogere concentraties aan chlorofyl en zijn minder onderhevig aan verdamping. Door de significante toename van de sapstromen worden de stoffen gemakkelijk getransporteerd tot in het bovenste bladerdak en naar het wortelsysteem.

Effect van de droogte: bruine vlekken en opgekrulde randen.

Onbeperkte toepassingen

“Meer dan 80 Vlaamse steden en gemeenten maken al gebruik van Oenosan® om hun planten tegen droogte te beschermen, de waterbehoefte te verminderen en zo hun groenprojecten duurzaam te ondersteunen”, zegt Katia Welvaert. “Ook kwekers, boomverzorgers, tuinaanleggers en wijnbouwers hebben de weg naar ons product gevonden. Toepassingen op groendaken en sportvelden worden momenteel volop getest.”

Unieke boomverplaatsing

Oenosan® is ook een fiere partner in het Project Malinas. Om plaats te maken voor het winkelpark Malinas (lus R6 in Mechelen-Noord) verhuisden gespecialiseerde aannemers half mei 2020 een twintigtal waardevolle bomen, waaronder een esdoorn van zo’n 60 ton. Die kregen op de site een andere plaats. De nazorg gebeurde in samenwerking met Bergenboomverzorging. De grote esdoorn en de eiken werden kort na de verplanting via hoogtewerkers verneveld met Oenosan®. Na drie bespuitingen werd reeds een herstel van de bomen vastgesteld. In totaal werden vijf behandelingen uitgevoerd. Ondanks de extreme droogte en de late verplanting in mei doen de bomen het goed en zijn hun overlevingskansen groot.

Vernevelen op de bomen.

Concept met visie

“Met onze biologisch gecertificeerde kalkmeststof willen we graag een bijdrage leveren aan de planeet”, vertelt Katia Welvaert. “Meer bladgroen resulteert in optimale binding van CO2 en extra productie van zuurstof, wat op zijn beurt bijdraagt tot een gezonder en aangenamer woon- en leefmilieu. Daarenboven zijn we trots op ons biocertificaat en is ons product onschadelijk voor mens, dier en in het bijzonder onze kwetsbare bijenpopulaties. Wij willen met onze klanten een totaalconcept uitbouwen, dat zich inzet voor gezond en kwalitatief groen. Daarom bieden we onze professionele afnemers gratis trajectbegeleiding en ondersteuning aan. Wij zijn maar tevreden als onze klant tevreden is en de plant optimaal floreert.”  

Weldadige ochtendnevel dankzij Belgische nanotechnologie

whatsapp-image-2020-06-11-at-12.52-kopieren
Lees het gehele artikel

Klimaatverandering zorgt voor langere perioden van droogte en waterschaarste. We verlangen naar meer groen, maar hoe overleven planten in deze omstandigheden? Oenosan® biedt een innovatieve natuurlijke oplossing voor groenvoorzieners, tuinaannemers, kwekers en tuiniers.

Uit het analyserapport van de Vlaamse Milieumaatschappij van 6 juni blijkt dat het grondwaterpeil op 85% van de meetpunten  (erg) laag voor de tijd van het jaar is. De grondwaterstanden liggen ook flink lager dan die van juni vorig jaar. 2020 is bovendien het vierde droge jaar op rij.

Oenosan wordt opgelost in water en ’s morgens, wanneer de huidmondjes openstaan, op de bladeren verneveld.

 

Waterhoeveelheid daalt tot 70%

Het idee achter Oenosan, een biologisch gecertificeerde kalkmeststof, is eenvoudig: de plant sterker maken. Ongeacht of dat een bodembedekker, een struik of een honderd jaar oude boom is. “Het product valt niet één belager aan”, zegt Katia Welvaert van Agraphyt, “maar verhoogt de immuniteit van de plant. Meer dan 80 Vlaamse steden en gemeenten maken gebruik van Oenosan om hun planten tegen droogte te beschermen en hun groenprojecten te ondersteunen. Water is hierbij een hot item. Door de plant met Oenosan te vernevelen wordt de waterretentie van de plant merkelijk verhoogd en kan de waterbehoefte tot wel 70% dalen. Concreet betekent dit een besparing van duizenden liters water en het behoud van kostbare bomen en planten.”

Bij aan- of herplantingen kan Oenosan ook rechtstreeks op de wortelstructuur gestrooid worden.

 

Immuniteit

Dikkere bladeren bevatten hogere concentraties aan chlorofyl en zijn minder onderhevig aan verdamping. Sterkere planten bezitten een grotere immuniteit waardoor ze beter in staat zijn om ziekten en plagen te overwinnen en weerstand te bieden aan extreme omstandigheden. Door de significante toename van de sapstromen (toename EC-waarden tot 25%) worden de stoffen gemakkelijk getransporteerd tot in het bovenste bladerdak en naar het wortelsysteem.

Stevig groen bladerdak

Oenosan wordt eenvoudig toegepast via verneveling op de bladeren. Het poeder wordt opgelost in water (slechts 1,5 gram per liter) en ’s morgens, wanneer de huidmondjes openstaan, verneveld op de bladeren van planten en bomen. De watermoleculen met opgeloste mineralen dringen binnen in het blad, worden deels gebruikt als voedingsstof en deels opgeslagen in de celmembranen van het blad. Het resultaat is een stevig groen bladerdak, dat uitermate resistent is in tijden van langdurige droogte. Door omzeiling van het wortelsysteem worden op zeer korte tijd resultaten bereikt die normaal gezien een volledig vegetatief seizoen vergen.

Hoog rendement

Oenosan is een Belgische innovatie, gebaseerd op nanotechnologie. Met een verpakking van vijf kilogram kan maar liefst 3.333 liter mengsel gemaakt worden. De plant dient wel een vijftal spuitbeurten per jaar te krijgen. Deze inspanning is echter snel terugverdiend, door minder investering in water, werkuren en nieuwe aanplantingen. De toepassingen met Oenosan zijn onbeperkt: groenbeheer, tuinaanleg, boomkwekers, groendaken, wijnbouw, land- en tuinbouw. Eén oplossing voor àl uw groen!

Biocertificaat

“Met onze biologisch gecertificeerde kalkmeststof willen we graag een bijdrage leveren aan de planeet”, aldus Welvaert. “We passen het natuurlijk principe toe: de natuur versterken met elementen uit de natuur. Meer bladgroen resulteert in optimale binding van CO2 en productie van zuurstof, wat bijdraagt tot een gezonder en aangenamer woon- en leefmilieu. Daarenboven zijn we trots op ons biocertificaat en is ons product onschadelijk voor mens, dier en in het bijzonder onze bijen.”

Totaalconcept

Oenosan maakt deel uit van een totaalconcept. “Wij willen met onze klanten een netwerk uitbouwen dat zich inzet voor gezond en kwalitatief groen. Daarom bieden we onze professionele afnemers gratis trajectbegeleiding en ondersteuning aan. Wij zijn immers maar tevreden als onze klant tevreden is en de plant het effectief goed stelt.”