Tagarchief: PCLT

Neem voorsprong in opleidingen heftruck, hoogwerker en meer

IMG_2114
Lees het gehele artikel

Theoretische modules nu ook beschikbaar via e-learning

Een noodzakelijke evolutie, maar een die ook positieve wendingen kent. Zo biedt de enorme opkomst van digitale platformen ongeziene flexibiliteit in het opleidingstraject van het PCLT.

Tekst Elise Noyez    |    Beeld PCLT

Naast de bijscholingen voor de fytolicentie, die al sinds mei online worden georganiseerd, maakt het PCLT vanaf september ook een pakket logistieke opleidingen via zijn e-learning platform toegankelijk. In eerste instantie gaat het om de hernieuwingen heftruck en hoogwerker, nadien zullen onder meer de opleidingen graafmachine, wiellader en verreiker aan het online aanbod worden toegevoegd. “De enorme digitale piek van de voorbije maanden heeft ook voor ons een aantal onmiskenbare troeven”, weet Geert Chys, directeur van het PCLT. “Die willen we met dit aanbod uitspelen.”

Flexibel

Dat een opleiding een waardevolle investering is, spreekt voor zich. Maar toch erkent Geert ook de praktische bekommernissen van zowel zelfstandigen als bedrijfsleiders. “Niet iedereen kan zich op het moment van een opleiding zomaar vrijmaken, noch is het interessant om al je werknemers op hetzelfde moment te moeten missen. Bovendien gaan er in de auto soms erg kostbare uren verloren. Een digitale opleiding, daarentegen, kan je volgen wanneer het jou uitkomt en zonder dat je de baan op moet. Die flexibiliteit wordt erg gewaardeerd en willen we gaandeweg in steeds meer opleidingstrajecten integreren.”

Voor bedrijfsleiders wijst Geert nog op een ander voordeel: “Als werkgever kan je de progressie van je personeel opvolgen. Zo weet je perfect wie de opleiding al afgerond heeft, en wie nog wat in te halen heeft.”

Praktijkopleidingen blijven uiteraard onmisbaar.

Overzichtelijk

De opleidingen zelf bestaan uit verschillende modules, waarin aan de hand van een video en presentatie telkens een bepaald deelaspect behandeld wordt. “Aan het einde van elke module krijgt de deelnemer een aantal vragen. Worden die correct beantwoord, dat kan hij naar de volgende module. In totaal neemt een online opleiding zo ongeveer twee uur in beslag.”

Praktijk blijft onmisbaar

Via e-learning wordt quasi het volledige theoretische deel van de reguliere opleiding afgehandeld. “Voor het theoretisch examen en vooral voor het praktisch luik blijven klassieke contactmomenten evenwel noodzakelijk”, benadrukt de directeur. “Zelfstandigen kunnen daarvoor op voorziene data op onze diverse opleidingslocaties terecht, en voor bedrijven komen we graag ter plaatse. Zo garanderen we een kwalitatieve opleiding met zo min mogelijk organisatorische hinder.”   

Volg uw bijscholing voor de fytolicentie ‘online’ bij het PCLT

naamloos-1-kopieren-6
Lees het gehele artikel

Waardevolle theoretische aanvulling op praktijksessies

Ik hoop dat iedereen gezond en wel door de coronacrisis komt. Voor diegene die in deze tijden iemand verloren hebben, alvast mijn deelneming. Als directeur van het PCLT vind ik uw en onze gezondheid het belangrijkste. Deze crisis heeft voor iedereen rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen. Dit is een moeilijke periode waar we door moeten. Jammer genoeg kunnen we ook niet voorspellen hoe alles verder zal evolueren. Dit kan lastig zijn en zal voor sommigen ook financieel niet evident zijn. Met de nodige dosis nuchterheid en realisme zullen we hier doorkomen.

In de vorige editie van dit tijdschrift kon u lezen hoe u zich in orde kunt stellen voor het behouden van uw fytolicentie.

Is online toegelaten?

Door de omstandigheden zijn fysieke opleidingen/vergaderingen nog steeds niet toegelaten door het departement Landbouwvormingen. Deze situatie heeft er dan ook voor gezorgd dat we moesten nadenken over hoe we zaken anders kunnen aanpakken. Online leren of e-learning werd tot voor kort niet aanvaard door het departement Landbouwvormingen.

Deze crisis heeft er dan toch voor gezorgd dat deze overheidsinstantie in opdracht van minister van Landbouw Hilde Crevits anders is gaan kijken naar het ‘online verhaal’. 

PCLT biedt een antwoord!

Met het PCLT wilden wij hier snel een antwoord op bieden! Op vraag van mijzelf werd in samenspraak met de dienst Landbouwvormingen een proefproject opgezet. Na het nodige overleg organiseerden we op 21 april onze eerste online nascholing voor de fytolicentie. De groep bestond uit een vijftiental deelnemers. Ikzelf, directeur van het PCLT, heb de opleiding volledig gevolgd. Als toehoorder viel het mij op dat de aanpak van de lesgever heel belangrijk is. Als je voor een groep staat, dan voel je de connectie en je ziet reactie op wat je vertelt. Bij het online verhaal is dit minder evident. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je cursisten geboeid blijven!

Deze manier van online werken opent wel nieuwe perspectieven voor bijvoorbeeld werknemers en medewerkers van bedrijven. Ondertussen heeft het PCLT vier succesvolle bijscholingen georganiseerd. We hebben opgemerkt dat er ook buiten de land- en tuinbouw mensen zijn die beroepsmatig die fytolicentie nodig hebben. De klassieke landbouwopleiding over bieten en aardappelen is voor deze groep niet aan de orde. Voor een online opleiding hoef je geen verplaatsing meer te doen. Je verliest minder kostbare arbeidstijd en als bedrijfsleider kun je makkelijker opvolgen of je werknemer de opleiding volgt. De cursisten komen van over heel Vlaanderen. Wij trachten dan ook om in dit aanbod een grote variatie aan onderwerpen aan te bieden.

Getuigenissen

“Ik vond het deze voormiddag zeer interessant en heel gemakkelijk om het van thuis uit te volgen. Van mij mogen er nog zulke opleidingen volgen!! Alvast bedankt!”

“Ik wil jullie graag proficiat wensen met deze opleiding. Ik vond het super handig en super interessant. Goed gebracht door de lesgever, ook al is dit niet makkelijk om dit zonder fysieke interactie te brengen. De inhoud was perfect en de verhouding tussen wetenschappelijke onderbouw en praktijk vond ik super. Dikke duim!”

Een online opleiding zal nooit de interactie van een fysieke vergadering kunnen vervangen. Zeker voor bedrijfsleiders, die op zo’n moment in contact komen met collega’s uit de sector, zijn deze evenementen een plaats van sociale contacten. Iedereen weet dat het vergadermoment na de officiële vergadering ook zeer verrijkend kan zijn. De fysieke vergadering is een netwerkmoment dat de sleur in de dagelijkse routine kan doorbreken.

Van drie naar twee uur?

Hoe lang duurt een online bijscholing? In het verleden werd beslist dat een bijscholing voor de fytolicentie drie uur moest duren. Hierbij moest er minstens twee uur handelen over gewasbescherming. Er waren enkele redenen om de drie uur te evalueren en bij te sturen. Sommige bijscholingen gaan ’s avonds door en sluiten na 23 uur af. De volgende dag is het voor de meesten terug vroeg werkdag! Drie uur of langer aan je computer zitten voor een online bijscholing is ook niet evident. De meeste praktijkmensen hebben geen zittend gat. Daarom werd onlangs beslist om de nascholingen in te korten van drie naar twee uur! De twee uur moet wel ingevuld worden met gewasbescherming.

Praktijk blijft belangrijk!

Als PCLT blijven we uiteraard onze praktijkopleidingen koesteren. We zijn hier heel sterk in. Het online verhaal is een zeer goeie aanvulling voor theoretische zaken. Het uitvoeren van de praktische handelingen moet nog altijd in de praktijk gebeuren.  Er zijn personen die iets zien en die als een autodidact zeer snel bijleren. Anderen worden het best begeleid en bijgestuurd in hun leertraject.  Tussen ‘het zien’ en de praktijk zelf uitvoeren is er nog altijd een groot verschil. Enerzijds kan de praktijk niet zonder een goed onderbouwde theorie en anderzijds staan we volledig achter ons motto: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp!”

Voor online bijscholingen fytolicentie, zie www.pclt.be/online.

Geert Chys

Directeur PCLT

Verlenging fytolicentie en update software

pclt-foto-01-bosmaaier-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 20 juni werd door FOD de definitieve procedure voorgesteld voor wie niet de nodige bijscholingen voor de fytolicentie haalt tegen de vervaldatum. Daarnaast werd ook de update van de nieuwe software van het fytoweb voorgesteld..

Algemene werkwijze

Wie voldoende vormingsactiviteiten binnen de geldigheidsduur van de licentie volgt, behoudt zijn licentienummer. De niet-betalende fytolicentie wordt vanaf de vervaldatum automatisch verlengd voor zes jaar zonder dat je zelf actie hoeft te ondernemen. Wie over een betalende (vb. NP of P3) fytolicentie beschikt en voldoende opleidingen volgde, kan zijn fytolicentie verlengen, op voorwaarde dat hij/zij de factuur voor de verlenging tijdig betaalt. Nieuw is dat je de factuur niet meer op persoonlijke titel dient te betalen. Het is mogelijk zijn om een ander facturatie-adres op te geven. Voor vrijstelling van betaling moet de FOD tijdig een verklaring ontvangen waarom je een vrijstelling aanvraagt. Wie zijn laatste bijscholing volgt net voor de vervaldatum, zal zijn fytolicentie behouden. Opgelet: tussen de laatste bijscholing en de definitieve registratie bij FOD kan er een periode van enkele weken tot maanden zitten. In deze periode is uw fytolicentie niet meer actief! Ze is dus tijdelijk vervallen. Vanaf het moment waarop FOD de registratie ontvangt, wordt de licentie weer actief en blijft ze voor zes jaar geldig. In tabel 1 vind je het aantal te volgen bijscholingen in functie van de fytolicentie.

Wie onvoldoende vormingsactiviteiten volgde tegen de vervaldatum, verliest onherroepelijk zijn fytolicentie. Je moet dus een nieuwe fytolicentie aanvragen. De aanvraag kan pas goedgekeurd worden na het volgen van de ontbrekende bijscholingen. Je krijgt een nieuw fytolicentie-nummer. De geldigheidsduur bedraagt zes jaar, vanaf het moment waarop je de nieuwe licentie krijgt. In de periode tussen de vervallen licentie en de nieuwe is het gebruik, opslag, … van fyto-producten voor professionele activiteiten niet toegelaten.

Wat moet je doen wanneer je je fytolicentie verliest en een nieuwe nodig hebt? Je hebt een periode van zes jaar om de nodige vormingsactiviteiten te volgen. Met andere woorden: er wordt gekeken naar de bijscholingen die je volgde gedurende de laatste zes jaar voor de nieuwe aanvraag. Dit houdt in dat de vormingsactiviteiten die je vijf jaar geleden volgde, maar één jaar meer geldig zijn. Nadat FOD de bijscholingen heeft geregistreerd, krijg je een nieuwe fytolicentie. Wie zijn bestaande licentie wenst te verhogen, bijvoorbeeld van P1 naar P2, en daarvoor het nodige diploma of getuigschrift heeft, kan dit op dezelfde manier verkrijgen.

Verschillende doppen die gebruikt kunnen worden door een fytolicentiehouder.

 

Buitenlandse licentie

Fytolicentiehouders die een licentie hebben via de wederzijdse erkenning (buitenlandse fytolicentie die toelaat om een Belgische fytolicentie aan te vragen), moeten een nieuwe fytolicentie aanvragen. De einddatum van de fytolicentie wordt gelijkgesteld aan deze van de buitenlandse licentie. Voor een betalende licentie wordt de betaling pro rata geregeld in functie van de geldigheidsduur (€220 voor 72 maanden). Voor buitenlanders is het ook mogelijk om de Belgische bijscholingen te volgen. Zo kunnen ze hun Belgische fytolicentie behouden. Daarnaast moeten ze zich voor de fytolicentie in hun eigen land ook voldoende bijscholen.

Wie onvoldoende bijscholingen volgde tegen de vervaldatum, kan ook een nieuwe basisopleiding volgen. Ook hiervoor moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. De aanvraag kan pas gebeuren nadat de fytolicentie vervallen is. De datum sluit niet noodzakelijk aan bij de vorige licentie.

Als je je fytolicentie niet wenst te verlengen, hoef je niets te ondernemen. Vanaf de vervaldag zijn gebruik, stockage, aankoop, verkoop en advies niet meer mogelijk.

Individuele communicatie

De FOD zal een individuele communicatie voeren in het kader van de verlenging van de fytolicentie. Deze communicatie zal verlopen via mail voor iedereen die zijn mailadres in zijn online dossier ingevuld heeft. Je online dossier kun je terugvinden op www.fytolicentie.be . Je kunt er je persoonlijke gegevens controleren aan de hand van je identiteitskaart en bijhorende code. Er zal ook een communicatie per brief mogelijk zijn als je mailadres niet gekend is in het online dossier. Opgelet voor oude en foutieve mailadressen!

Een jaar voor de vervaldatum zal er een mail of brief gestuurd worden met de melding hoeveel bijscholingen je al gevolgd hebt en hoeveel je er nog dient te volgen. Wie zes maanden voor de vervaldatum nog niet in orde is, krijgt nogmaals een herinneringsmail. Voor betalende licenties wordt dezelfde procedure toegepast en wordt gevraagd naar de facturatiegegevens of naar een verklaring betreffende de vrijstelling.

Update website en software

In het najaar worden de website (fytoweb) en de software geüpdatet. Voor wie zijn gegevens in zijn online dossier volledig ingevuld zijn, zal het niet meer nodig zijn om in te loggen met de ID-kaart om zijn stand van zaken op te volgen. Het mailadres (uniek) gecombineerd met het rijksregisternummer zal voldoende zijn om deze info in te winnen.  Voor communicatie met de FOD zal ook maar één mailadres meer geldig zijn per landstaal. Voor Vlaanderen wordt dit: fytolicentie@health.fgov.be Wie geen Belgische ID-kaart heeft, mag zijn vragen steeds stellen via dit mailadres.

Het zal ook eenvoudiger zijn om een nieuwe licentie aan te vragen via het online aanvraagformulier. Dit zal kunnen op basis van een vervallen licentie. Het online formulier zal ook nog de enige mogelijkheid zijn om een aanvraag in te dienen. Er zal ook een tweede mailadres (hoeft niet uniek te zijn) mogelijk zijn om bijvoorbeeld kopieën aan te vragen. Ook het facturatieadres kan aangepast worden. Adreswijzigingen en overlijdens worden automatisch ontvangen via het rijksregister en aangepast. Indien nodig zal je ook meerder bijlagen aan je dossier kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een verklaring van niet-commerciële voorlichter zal afzonderlijk toegevoegd worden.

In onderstaand blokschema vind je schematisch de werkwijze weer voor de verlenging van de fytolicenties.

Besluit

Kijk in uw online dossier of alle gegevens correct ingevuld zijn. Raadpleeg het dossier om na te gaan hoeveel bijscholingen je nog moet volgen. Volg tijdig de nodige bijscholingen.

Wie nog geen fytolicentie heeft kan ook via het aanvraagformulier een fytolicentie aanvragen. Bepaalde diploma’s of getuigschriften dat je behaalde tijdens je studies (middelbaar, hoger, naschools,…) kunnen in aanmerking komen. Om je fytolicentie aan te vragen. Indien je diploma langer dan zes jaar geleden behaalde, dan kan je door voldoende bijscholingen te volgen, toch nog een fytolicentie krijgen. Je hoeft dus niet automatisch een basisopleiding te volgen..