Tagarchief: Ruyteninstituut

Samenwerking De Groene Stad en Ruyteninstituut

Lees het gehele artikel

Er gaat iets goed fout in de planning van leefomgevingsprojecten en dat zet ons aan het denken, aldus Marwin Dekkers. Hij is als oud-directeur van Boomkwekerij M. van den Oever in Haaren de kartrekker van de nieuwe Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) Vergroen Methodiek. 

Plaatsing van groot formaat bomen langs een N-weg.

Dekkers licht toe: “Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van een omgeving voor 72 procent wordt bepaald door het aanwezige groen. Dat is enorm. Terwijl bij een ontwikkeling van een nieuwbouwwijk, plein of park maar nauwelijks één of twee procent aan groen is besteed, of overblijft. Dan gaat er toch iets goed mis. Om die reden is de IBR Vergroen Methodiek in het leven geroepen. Hiermee is het mogelijk om binnen beleidskaders, omgevingsopdrachten en gebruikerswensen de meest optimale groene en duurzame omgeving te creëren. En het leuke is dat we hiermee op alle niveaus, van beleid tot en met de eindgebruiker, inzichtelijk maken wat het effect is. Alles aan de hand van de IBR-Score getoetst met de 5×5 omgevingsopgaven.”

Groen is ook belangrijk voor economie en klimaat op pleinen.

De methodiek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek verricht in samenwerking met het Ruyteninstituut in Heelsum. “Onderzoeker drs. Frits Ruyten stelde vast op basis van groeicurven naar groen dat het toevoegen van volwassen bomen, struiken en onderbeplanting een aantal belangrijke voordelen oplevert. Belangrijk is wel: de juiste soort en op de juiste afstand. Bladeren en naalden van bomen, struiken en kruiden bieden namelijk directe schaduwwerking bij hittestress. Zij zijn daarmee een buffer voor overtollig hemelwater en nemen nadelige luchtdeeltjes op zoals stikstofdioxide, fijnstof, ozongas en CO2. Zij vermeerderen ook de biodiversiteit en vergroten de groenbeleving.”

Groene inrichting van schoolpleinen is een must voor welzijn.

Bovendien dalen hiermee de onderhoudskosten zo sterk, dat investeren in groen aantrekkelijker wordt. Het Ruyteninstituut bewaakt en ontwikkelt deze IBR-aanpak en certificeert de IBR-toepassing. “Om met de methodiek een verbetering van het leefmilieu te realiseren staat een hoofdonderzoeksvraag centraal: hoe kunnen we ons leefmilieu zo toekomstbestendig mogelijk vergroenen en de integrale omgevingsopgaven vertalen naar een praktisch plan voor aanleg en beheer?” 

Integrale omgevingsopgaven

Dekkers vervolgt: “Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu het ene na het andere urgente thema opduikt binnen gemeentelijke beleidskaders. Daarom zijn er binnen de methodiek vijf groenpilaren of groene omgevingsopgaven benoemd met daarin weer vijf subthema’s die het belang van groene omgevingen aanstippen, de 5×5 methodiek.”

1. Klimaat
Groen maakt een omgeving klimaatbestendig door onder andere hittestressreductie, wateropvang en droogte-tolerante planten. 

2. Economie
Groenere omgevingen zijn door gebruikers hoger gewaardeerd en daarmee stijgt de vastgoedwaarde. Het verblijf van de gebruiker is langer en de economische besteding stijgt.

3. Welzijn
Groen haalt zowel ouderen als jongeren naar buiten: het stimuleert beweging, spelen en sociale ontmoeting. Dat heeft een positief effect op de gezondheid.

4. Biodiversiteit
Groen verhoogt de omgevingsbeleving, creëert voedsel en veiligheid voor mens en dier. Het trekt meer bijen, insecten en vogels aan en zorgt voor minder uitdrogen van de bodem.

5. Toekomstbestendigheid
Groen dat nu wordt aangeplant moet voor minimaal twee tot drie generaties blijven staan om optimaal bij te dragen. Duurzamer en circulair ontwerpen is belangrijk.

IBR-score voor groenprojecten

“Praktisch alle groenprojecten kunnen een IBR-score krijgen”, weet Dekkers. “Zo krijgen beleids-makers en beheerders inzicht in hoe een project op groen scoort en waar verbetering is gewenst. Ook een nieuwbouwinrichting leent zich al vanaf de tekentafel voor een groenontwerp met de gewenste IBR-score. Het Ruyteninstituut certificeert IBR-projecten die net of langer geleden zijn aangelegd, onafhankelijk op aanleg of beheer. Zo wordt 100 procent kwaliteit richting de opdrachtgever geborgd.”

Vergroen Praktijk basiscursus

De IBR Vergroen Praktijk Basiscursus vindt plaats op 28 en 29 april 2021 in Wageningen. Gericht op landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en groenexperts. Na de cursus kunnen ze de IBR 5×5 Scan methodiek toepassen en worden, bij goed doorlopen, gecertificeerd als aspirant-IBR Expert. Voor meer informatie: www.degroenestad.nl of www.ibr-experts.com. Aanmelden kan via
het Ruyteninstituut.

De Groene Stad introduceert met het Ruyteninstituut de IBR Vergroen Methodiek

Infra-groen-^^^-wat-de-bilt kopiëren
Lees het gehele artikel

De methodiek wordt ingevuld door IBR Vergroen Experts. De eerste mensen zijn hiervoor inmiddels opgeleid. Op 28 en 29 april vindt een nieuwe basiscursus plaats. De IBR Vergroen Experts zijn groenprofessionals met jarenlange internationale ervaring in dienst van aannemers of kwekers. In veel gevallen zijn het ook volledig onafhankelijk opererende zelfstandigen, waaronder landschapsarchitecten met dezelfde ervaring. In alle gevallen worden de Experts door het Ruyteninstituut gecertificeerd en de onafhankelijke kwaliteit van hun rapporten en uitgevoerde werken worden op kwaliteit en onafhankelijkheid door ditzelfde instituut bewaakt en gecertificeerd.

4 Fasen

De methodiek is opgebouwd uit drie, of optioneel vier fasen. Allereerst vindt een observatie plaats van de huidige situatie. In de vervolgstap wordt een gedetailleerde visuele scan gemaakt van de huidige en gewenste situatie. Hierbij ligt de focus op 5×5 omgevingsopgaven. Optioneel neemt de Expert hier een analyse van bewoners- of gebruikerswensen in op. De derde fase vormt het Vergroenplan. Hierin staat de optimale beplanting uitgewerkt, optioneel met een 2D- of 3D-visualisatie. De vierde, optionele fase bestaat uit de realisatie en eventueel het beheer van het plan met een mogelijke certificatie op realisatie en/of beheer.

5×5 Integrale omgevingsopgaven

Kern van de Vergroen Methodiek vormen de 5×5 omgevingsopgaven. De hoofdopgaven bestaan uit klimaat, economie, welzijn, biodiversiteit en toekomstbestendigheid. Ieder punt is onderverdeeld in vijf sub-items, als droogteresistentie, beheerskosten, sociale interactie, streekeigenheid en circulariteit.

Hoe-vraag

De Methodiek komt geen dag te vroeg, zo legt Leon Smet namens De Groene Stad uit: “Iedereen ziet en hoort om zich heen dat we met zijn allen met de groene leefomgeving bezig zijn. Gemeenten, projectontwikkelaars, architecten en alle andere betrokkenen nemen het groen al vroeg mee in de planvorming bij nieuwbouw en renovaties. Als De Groene Stad worden we echter zeer frequent benaderd met de ‘hoe-vraag’. Een school wil graag een groen plein, maar weet niet waar te beginnen. En nadat de gemeente heeft besloten dat natuurinclusiviteit een vast onderdeel van alle projecten moet zijn, begint voor de direct betrokkenen de zoektocht naar de juiste route. Voor De Groene Stad ligt hier een heldere missie: partijen met kennis en ervaring aan elkaar binden. Dat doen we met ons partnernetwerk en met het organiseren van evenementen. Daarnaast willen we meer en meer tools bieden. Tools die gebruikers helpen om tot een optimale en communiceerbare groeninrichting te komen. En hier is de IBR Vergroen™ Methodiek een perfect voorbeeld van.”

IBR methode

Frits Ruyten van het Ruyteninstituut is geen nieuwe naam in de sector. De IBR methode komt van zijn hand. Deze methode maakt deel uit van de IBR Vergroen Methodiek. Uitganspunt van IBR is dat – kort gezegd – minder, maar grotere bomen, struiken en onderbeplanting worden toegepast. Dit levert bewezen lagere onderhoudskosten op, terwijl het eindbeeld met de daarbij behorende groenrevenuen praktisch direct beschikbaar zijn. Het aloude motto ‘de juiste boom op de juiste plaats’ blijft hierbij een stelregel. De IBR methodiek hecht verder waarde aan een gelaagd plantsysteem. Boomlaag, struiklaag en kruidlaag.

Methodiek toepassen

Bedrijven of organisaties die een IBR Vergroenplan willen laten opstellen, of die zicht als IBR Expert willen laten opleiden, kunnen contact opnemen met het Ruyteninstituut op info@ruyteninstituut.nl of (+31) 317 318 478. Het aantal plaatsen is beperkt. Partners van De Groene Stad ontvangen kortingen op de tarieven.

Word een IBR Expert

Op 28 en 29 april 2021 zal er een IBR Vergroen basiscursus plaats vinden in het Belmonte Arboretum te Wageningen. De kosten zijn 1500 euro. Voor partners van De Groene Stad geldt een korting. Bij aanmelding voor 15 maart is er een vroegboekkorting. Aanmelden kan bij het Ruyteninstituut.