Tagarchief: VHG

Stichting Steenbreek en VHG gaan samenwerken

Samenwerking-Steenbreek-en-VHG
Lees het gehele artikel

Samen met hoveniers als kennis- en praktijkmensen werken aan realisatie van doelstellingen

Stichting Steenbreek en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) gaan samenwerken. Beide partijen willen op deze wijze gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en contacten. Na afloop van de Inspiratiedag van Steenbreek in Tilburg op donderdag 19 mei, werd de samenwerking bezegeld.

VHG, de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, telt 1100 leden en wil namens de individuele ondernemers in de branche, de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengen bij politiek, institutionele partijen en burgers. De kennis binnen de vereniging wordt onder meer verspreid door diverse publicaties, zoals de handleidingen De Levende TuinDe Levende Openbare Ruimte en Het Levende Gebouw.

Grote invloed

Arne Weverling van VHG zegt over de samenwerking: ‘We dienen hetzelfde doel en we zijn zeer enthousiast over de samenwerking, omdat Stichting Steenbreek iets heeft geagendeerd wat maatschappelijk gezien erg belangrijk is. Dat is minder stenen in tuinen en de buitenruimte en onze ondernemers hebben daar grote invloed op. Het is mooi dat we Steenbreek daarin kunnen ondersteunen. Bij ons bestaat veel kennis en kunde en de hoveniers en de groenvoorzieners vormen eigenlijk de eerste ring van partijen die invloed hebben op hoe de buitenruimte eruitziet. Het is mooi dat we elkaar met dit partnership kunnen versterken om te zorgen dat de buitenruimte biodiverser en klimaatbestendiger wordt. Het gaat om de som der delen: als iedereen wat doet, komen we heel ver.’

Doelstellingen

Voor Steenbreek biedt de samenwerking de mogelijkheid om met de hoveniers als kennis- en praktijkmensen samen te werken aan de realisatie van de doelstellingen. ‘VHG vormt met alle kennis en het netwerk dat zij heeft een goede aanvulling op het netwerk van Steenbreek’, zegt Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek. ‘Wij hebben veel belang bij contacten in het groene veld en de samenwerking met VHG biedt die mogelijkheid nog meer. Het is belangrijk dat VHG een partner van ons is geworden en we gezamenlijk kunnen optrekken. Om duurzaamheid te laten slagen moet je elkaar ondersteunen. Samenwerking is het motto.’

VHG en Coöperatie De Bloeimeesters ‘bomen’ over de huidige professionele groenkennis

Hoofdfoto_0001
Lees het gehele artikel

Branche-breed klinkt geklaag over beschikbare groene handjes. En als ze er wél zijn, wordt er vaak geroepen dat het kennisniveau van de hoveniers en groenvoorzieners met de jaren achteruit holt. De scholen wijzen binnen deze discussie op hun beurt naar de leerbedrijven. De hamvraag is: moet het kennisniveau van de hovenier überhaupt opgekrikt worden? Twee betrokkenen aan het woord. 

Vandaag de dag is het hoveniersvak breed. Naast het werken met groen zijn ook hout- en staalbouw, bestrating, elektra en verlichting onderdelen van het vak geworden. Sortimentskenner Cor van Gelderen is eigenaar van kwekerij Planten Tuin Esveld en tevens werkzaam binnen De Bloeimeesters, een samenwerkingsverband tussen een groep groene professionals. Hij vindt dat de hovenier in de eerste plaats beplantingsexpert moet zijn, maar dat die expertise binnen het beroep de afgelopen decennia rap is afgekalfd. Jeroen Zijlmans, Beleidsmedewerker arbeidsmarkt en onderwijs bij de VHG, is positiever gestemd. 

Beroepsdevaluatie?

Van Gelderen zet hardop vraagtekens bij de kwaliteit van het groenonderwijs en stelt ronduit dat het hoveniersvak in waarde is gedevalueerd. ‘Iedereen mag zich tegenwoordig inschrijven bij de Kamer van Koophandel als hovenier, daar waar vroeger een hovenier in de eerste plaats zijn hoveniersdiploma niet cadeau kreeg en bovendien tot 2007 aan vereisten volgens de Vestigingswet moest voldoen om het beroep uit te mogen oefenen.’ Overigens geldt deze devaluatie volgens Van Gelderen niet alleen voor hoveniers, maar zou dat een brede ontwikkeling zijn binnen de ambachtelijke beroepen. 

Jeroen Zijlmans zet zich namens VHG in voor het beroepsonderwijs in de sector, de VHG Brancheopleiding, alle zaken rond opleidings- en scholingssubsidies en de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs.

Voortouw nemen in ‘groene golf’

De sortimentskenner, die enkele plantenboeken op zijn naam heeft staan en als kweker internationaal aan particulieren – waaronder verzamelaars – verkoopt, spreekt over een ‘groene golf’. Hij ziet deze tijd als een kans voor hoveniers en wil een positieve boodschap overbrengen: ‘Groen is nog nooit zo hip en hot geweest als nu, zowel bij consument als overheden. Het wordt op steeds meer plekken een opgave om natuur- en klimaat-adaptief te werken. Het is bij uitstek de taak van de hovenier om binnen die groene golf een voorhoedepositie in te nemen. Voorwaarde is wel, dat de hovenier verstand heeft van groen. En daar schort het vaak aan,’ aldus Van Gelderen.

‘Vroegah’ was niet alles beter

Zijlmans verklaart hoezeer de VHG zich inzet voor een stevige basis aan planten- en bodemkennis binnen opleidingscurricula. ‘Bodem (zowel grond, dak als gevel), beplanting en vakmanschap vormen de kern van het beroep van hovenier en groenvoorziener. Daar staat VHG vierkant achter. En in elke groenopleiding maakt plantenkennis onderdeel uit van het onderwijsbestek. Dat wordt ook geëxamineerd, als vereiste binnen het kwalificatiedossier van een groenschool. Maar de focus van groenscholen ligt wel meer op het brede aanlegproces.’ Zijlmans is het er uitdrukkelijk mee oneens dat vroeger alles beter zou zijn, te denken aan de veel geslaakte, nostalgische zuchten over sortimentsummum “Frederiksoord”. Hij vertelt: ‘Ik kom zojuist af van Helicon in Nijmegen. De hoveniersopleiding op deze school kan zich door zijn aandacht voor planten- en bodemkennis gemakkelijk meten met die roemruchte bos- en tuinbouwscholen van weleer.’ Zijlmans voegt wel toe, dat de mate van aandacht voor sortiment en bodem per school verschilt.

Wat jongeren aan het groenvak inspireert

Van Gelderen benadrukt dat zijn kritische benadering niet gericht is op de leerlingen, maar op de opleidingen. ‘Zij dreigen in hun streven naar een heel breed curriculum te vergeten dat de hovenier in spé vooral ook affiniteit moet hebben met groen om zich positief te onderscheiden van een stratenmaker of een timmerman. De aandacht voor kennis over planten  is echt niet zo goed meer als die ooit was. Wij hebben al ruim dertig jaar ervaring met stagiairs en het niveau is echt wel gezakt en de vrijblijvendheid waarmee sommige opleidingen hiermee omgaan -de goede uitzonderingen daar gelaten- stelt soms wel teleur. Maar ik denk dat er een goed maatschappelijk draagvlak is om de kennis over groen steeds positiever te waarderen en dat dit zich zal uiten in een positieve opwaardering van het vak van hovenier!’

Zijlmans reageert: ‘Scholen moeten een groene basis leggen, maar we moeten oppassen dat we studenten niet wegjagen met hoge eisen zoals het kennen van duizenden planten. Het vak is meer dan dat. We zien dat jongeren vooral tot het groene vak worden aangetrokken door de diversiteit aan werkzaamheden binnen het vak, het werken met levende én niet-levende materialen.’ Bij de groep zij instromers ziet Zijlmans wel die mensen met passie voor beplanting.   

‘Het is een tijd van zoveel mogelijk jongeren en zij-instromers aan boord houden om het vele werk te kunnen maken,’ vindt Zijlmans, daarbij allicht doelend op de grote (natuur-inclusieve) bouwopgave en de zwik aan hovenierswerk door de ‘groene golf’. Maar Van Gelderen is er helemaal niet bang voor dat opleidingseisen jongeren afschrikken, integendeel: ‘Studenten worden onderschat: opleidingen kunnen best stevige eisen stellen aan hun kennisniveau. Daar zijn ze alleen maar bij gebaat; ze moeten geïnspireerd worden. Niet alleen op school, ook bij hun leerbedrijf.

Beplantingsplan en -advies.

Studenten moeten dus niet alleen als goedkope kracht worden ingezet om te schoffelen en te kruien. Want juist dán knappen jongeren en zij-instromers op het vak af en zie je ze nooit meer terug.’

Zijlmans haakt hierop in: ‘Bedrijven tonen steeds meer commitment. VHG brengt vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven bij elkaar om hen zoveel mogelijk te laten samenwerken. Het doel is niet het creëren van bedrijfsscholen, want dan leren de studenten een kunstje voor dat ene bedrijf waar ze na hun opleiding bij zullen werken. Maar wanneer bedrijven medeverantwoordelijk zijn voor het curriculum, blijft het onderwijs aansluiten op de praktijk, waardoor studenten vakgericht gepassioneerd raken.’

VHG heeft meegeholpen aan de totstandkoming van negen ‘hotspots’ in Nederland, ofwel samenwerkingsplekken. Enkele voorbeelden: beroepsopleider Helicon Nijmegen, die met een aantal betrokken bedrijven haar onderwijs relevant houdt. Of beroepsopleider Curio, die met lokale bedrijven en de gemeente Breda binnen een PPS samenwerkt. ‘De kruisbestuiving zorgt voor serieuze leerwerkbedrijven en voor lesmateriaal dat op de praktijk is afgestemd,’ aldus Zijlmans.

De Bloeimeesters is een samenwerkingsverband bestaande uit een inspiratieplatform, leveranciers van diensten en een webshop, voor zowel particulieren als bedrijven en overheden. Het groeiende aantal leden zijn professionals uit de wereld van beplantingsadvies, de boomkwekerij, hoveniers en tuin-/landschapsarchitectuur. Lid en kweker Cor van Gelderen: ‘Wij hebben één gezamenlijke visie en ambitie: de wereld groener maken.’

Beroepseer versus marktwerking

‘Zowel op scholen als bij leerbedrijven moet plantenkennis altijd het uitgangspunt zijn,’ besluit Van Gelderen gedecideerd. ‘De natuur is hetgeen waar alles mee begint. De hovenier heeft er invloed op, door zo groen mogelijk aan te leggen.’ Maar geldt in de praktijk niet vooral ‘de klant vraagt, de hovenier draait’, met een gemiddelde klant die om lavendel en hortensia vraagt en gaat voor de laagste prijs? Hoveniers moeten anderzijds steeds bedrevener zijn in bouwkundige werkzaamheden, gezien de explosie in overkappingen, tuinhuizen en zwemvijvers in het hogere segment. Van Gelderen schudt zijn hoofd. ‘Ik zie dat klanten tegenwoordig juist heel erg op zoek zijn naar informatie over planten bij hoveniers. Maar uiteindelijk maakt het niet uit wat de vraag van de klant is: de hovenier behoort gewoonweg een groen hart te hebben. Die bezieling mis ik te vaak als ik rondkijk. Je kunt als hovenier een goede ondernemer zijn, maar jouw onderscheidend vermogen en beroepseer zitten niet in het feit dat je beter kunt boekhouden dan je concurrentie! Die zitten in jouw kennis over bodem en beplanting.’

Zijlmans ziet gelukkig nog vaak genoeg wel bezieling onder de hoveniers, ook onder de hoveniers in spé. ‘Het afgelopen weekend werd de Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg gehouden. Het niveau van alle deelnemers lag enorm hoog. Ik denk dat er genoeg hoveniers zijn die hun groene vingers -en hun vakmanschap- laten gelden.’  

Vier teams naar finale Nationale Wedstrijd Tuinaanleg 2022

Finalisten-NWT-2022
Lees het gehele artikel

Afgelopen week organiseerde VHG voor het eerst een centrale kwalificatie voor de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg. Acht teams van twee mbo-studenten namen deel aan deze wedstrijd, die werd gehouden bij IPC in Schaarsbergen. Het bleek een prachtige locatie voor mooie prestaties. Vier teams zijn door naar de finale, die in de eerste maanden van 2022 wordt gehouden. Het gaat in willekeurige volgorde om Aeres Velp, Yuverta Houten, Zone.college Doetinchem en Yuverta Nijmegen.

Eén centrale plaats voor de kwalificatie in plaats van vier afzonderlijke bleek een schot in de roos. “De deelnemers stimuleerden elkaar en met één jury die alles beoordeelde waren de onderlinge prestaties beter vergelijkbaar”, zegt Nicole Slagmolen, voorzitter van de jury.

Inlands hout

Ontwerper Hans Bouwens had een mooie eigentijdse tuin bedacht. Er was veel aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. De studenten maakten constructies met inlands hout, zoals eiken en kastanje. “Best even wennen” vond een deelnemer die voor een sokkel eiken balken van 25 x 25 cm haaks moest doorzagen. Dat gold ook voor de open bestrating met gras en split waarmee de ontwerper een natuurlijke overgang creëerde tussen beplanting en bestrating. De deelnemers moesten zelf een beplantingsplan maken dat showtuinwaardig was.

Verder trainen

Alle teams bestonden uit twee studenten, begeleid door een coach. De vier teams die doorgaan krijgen de komende maanden trainingsopdrachten vanuit VHG. Zo gaan ze hopelijk met een nog hoger niveau de finale in. De nationale kampioenen die dan bekend worden, maken kans deel te nemen aan WorldSkills 2022 in Shanghai.

Sponsoren

De wedstrijden werden mede mogelijk gemaakt voor de materiaalsponsoren IPC, Boomkwekerij Rendering, Lageschaar Vaste planten, Buiter Beton, Van Vliet Duurzaam Hout, Ecolan EPDM folie, Auga Fonteitechniek, Ebema bestratingsmateriaal, Innogreen potgrond, Gebr. van der Berk, bomen en Husqvarna equipment.

TRI Groei in Groen is financieel sponsor.

VHG en Building Holland: samen werken aan toekomstbestendig bouwen

ABN-AMRO-Circl-Paviljoen-Amsterdam-NB-bronvermelding-verplicht
Lees het gehele artikel

Levend groen voegt enorme waarde toe aan bouwprojecten, maar bouwers weten dat nog onvoldoende. Building Holland en VHG slaan daarom de handen ineen. Zo ontstaat verbinding tussen groenondernemers en de bouw- en vastgoedsector. Die samenwerking is een goede basis om groene kennis te integreren in de bouwkolom en te werken aan gezonde, toekomstbestendige oplossingen voor de huidige bouwopgave. VHG helpt daarom met het opzetten van The Green Zone als platform op het Building Holland-event op 2-4 november in de Amsterdamse RAI. 

Zichtbaar inspireren  

“VHG wil met Het Levende Gebouw zichtbaarder worden bij marktpartijen”, vertelt Mario Geuze, VHG-beleidsadviseur voor het Domein Het Levende Gebouw. Via het netwerk van Building Holland bereiken de VHG-leden en professionals in de bouw, het vastgoed en de installatiesector elkaar. “De bouwsector moet groenprofessionals betrekken om ‘beter’ te bouwen met biophilic design, gezond groen en meer natuur”, stelt Geuze. Dave Refoealoe, organisator van Building Holland, beaamt dat. Hij gelooft in de samenwerking: “Traditioneel ontwerpen en bouwen zijn niet meer van deze tijd. Er is veel meer integratie en samenwerking nodig tussen sectoren voor een gezonde, groene en toekomstbestendige leefomgeving.” 

Mario Geuze (VHG) en Dave Refoealoe (Building Holland) zien levend groen en biophilic design als kansrijk uitgangspunt voor de bouwopgave. (foto VHG)

Partner in bouwkolom  

VHG en haar leden geven al goed en concreet invulling aan maatschappelijke thema’s als natuurinclusiviteit en gezondheid. Geuze: “We hebben als groensector goud in handen. Building Holland hebben we met onze kennis en ervaring heel veel te bieden. Als we dat samen uitdragen, groeien we uit tot een logische en essentiële partner in de bouwkolom. We moeten samen Levende Gebouwen ontwikkelen!”  

The Green Zone 

Van 2 tot en met 4 november 2021 is het Building Holland-event in de Amsterdamse ‘place to be’ voor bouwers én groenondernemers. Op het grote plein The Green Zone van architect Daan Bruggink staan innovatieve thema’s als groen en biobased bouwen centraal. VHG is partner van het platform, waarbij de VHG-leden en alle leveranciers die meerwaarde leveren, kunnen aansluiten. Ondernemer, inspirator en opinieleider Jan Willem van de Groep ondersteunt dit initiatief en zal er zijn visie op de toepassing van biobased materials delen.  

VHG lanceert lesmateriaal Het Levende Gebouw

VHG_
Lees het gehele artikel

Deze is opgebouwd uit verschillende modules en is daardoor flexibel in te zetten, passend bij de instromende deelnemers.

De VHG-handleiding Het Levende Gebouw is gebruikt ter inspiratie. Zo zijn de thema’s mens, klimaat, natuur en economie vertaald naar verschillende modules, aangevuld met de modules ‘techniek en aanleg’ en ‘onderhoud en veilig werken’.

Opbouw

Na een basisdeel met veel praktijkopdrachten kiest de deelnemer voor verdieping in dakgroen, gevelgroen of interieurbeplanting. Ter afsluiting wordt een eindopdracht gemaakt: het formuleren van een advies voor het transformeren van een bestaand gebouw naar een levend gebouw.

Meer weten over de e-learning? Stuur een mail aan Jeroen Zijlmans bij VHG.

VHG directeur Egbert Roozen over kansen en uitdagingen in de groensector

Lees het gehele artikel

Hoe maken we Nederland groener? VHG directeur Egbert Roozen heeft daar wel een paar ideeën over en ziet kansen voor de groenprofessional. “Als Nederland meer groen wil, zullen we moeten zoeken naar integrale en innovatieve oplossingen. Onze branche kan die groene oplossingen bedenken, aanleggen en onderhouden.”

De groensector biedt prachtige perspectieven, ook voor zij-instromers.

De Koninklijke Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) richt zich met zijn leden op al het groen in het stedelijk gebied. Onderverdeeld in de domeinen Tuinen, Openbaar Groen en Het Levende Gebouw, ondersteunt de VHG de branche om zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Directeur Egbert Roozen ziet dat de ontwikkelingen in de groenbranche bepaald niet stilstaan.

VHG Directeur Egbert Roozen.

Het afgelopen jaar is de waardering voor groen flink toegenomen.

“Absoluut. Er gebeurt momenteel heel veel in de sector. In de coronaperiode heeft Nederland groen echt herontdekt en met name de hoveniers zien een stijgende vraag naar renovatie en tuinonderhoud. In het domein ‘Het Levende Gebouw’ zien we dat de markt zich steeds meer ontwikkelt naar innovatieve groene gebouwen zoals de Trudo Toren in Eindhoven waar een Bosco Verticale wordt aangelegd. Corona heeft de waarde van groen extra benadrukt, maar die ontwikkeling was al in gang gezet.”

Wordt er nu, meer dan vroeger, ook gekeken naar de integratie van groen in de leefomgeving?

“Gelukkig wel. Toen ik 12 jaar geleden begon met dit werk was openbaar groen één van de eerste zaken om op te bezuinigen. Groen was decoratie en een kostenpost. Maar groen heeft grote waarde voor de leefomgeving, het klimaat, de biodiversiteit en onze eigen gezondheid. In 2011 nam de Europese Commissie het initiatief om met Nature Based Solutions de natuur terug in de stad te brengen. Steeds meer wordt groen als oplossing gezien voor hoosbuien, hittestress of een gebrek aan biodiversiteit. Het besef groeit dat groen meer oplevert dan dat het kost.”

Hoe speelt de VHG in op die ontwikkeling?

“Op allerlei manieren. We begonnen met het concept ‘De Levende Tuin’ waarbij we mensen ervan bewust willen maken dat groen veel kan doen voor leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid. Bovendien heeft groen ook economische waarde. Daarop volgde ‘Het Levende Gebouw’ en vorig jaar ‘De Levende Openbare Ruimte’ waarin verschillende vormen van duurzaamheid door groen worden uitgewerkt in concepten die door professionals gebruikt kunnen worden om door te innoveren.”

Hoe kan groen beter worden ingezet? 

“We moeten groen integraler benaderen. Groen moet niet aan het einde van de keten zitten, maar aan het begin. Bekijk bij het maken van een bouwplan, samen met groenprofessionals, meteen wat groen kan doen tegen hitte, geluidsoverlast, of wat dan ook. En neem dan ook het beheer mee, zodat baten gerealiseerd kunnen worden. Aanbestedende diensten vragen groenprofessionals al vaker om mee te denken of plaats te nemen in bouwteams, maar dat mag nog veel meer, want dát is de plek die de groenprofessional verdient.”

Is de groensector klaar om die nieuwe rol op zich te nemen?

“Onze mensen zijn mensen met groen in hun hart die, ook vaktechnisch, meedenken over wat groen oplevert. Maar we kampen met tekorten en er is behoefte aan jonge instromers en goede vakmensen die de waarde van groen kunnen toepassen en onderhouden. Voor de VHG is onderwijs daarom een ongelofelijk belangrijk speerpunt.”

Hoe zorgt de VHG ervoor dat het onderwijs aansluit bij de vraag uit de markt?

“We brengen bedrijven en scholen samen in groene hotspots en laten bijvoorbeeld ondernemers gastlessen geven. We hebben vakmensen nodig op allerlei niveaus en er moeten verbindingen worden gelegd met andere opleidingen, zoals het HBO Bouwkunde. Dan kunnen we technische- en natuuroplossingen combineren. Zonnepanelen gaan bijvoorbeeld langer mee op een groen dak. Door samen groen onderwijs te organiseren, beschikken we over de juiste mensen om de maatschappelijke invulling van groen te kunnen realiseren. De grootste uitdaging is zorgen voor voldoende en goed opgeleide mensen. We moeten mensen laten zien dat we een prachtig vak met geweldige perspectieven hebben, ook voor zij-instromers. De VHG brancheopleiding biedt in samenwerking met licentiescholen een goede vakopleiding voor zij-instromers. Ik hoor heel vaak van zij-instromers dat werken in de groensector hen zin geeft.

“De komende jaren zal de groensector een steeds grotere rol spelen in het zoeken naar klimaatoplossingen. Wij als groensector moeten met groene antwoorden en oplossingen blijven komen. Ik heb een enorme waardering voor onze leden en de prachtige projecten die zij dagelijks weten te realiseren. Wat mij betreft is de toekomst groen!”

Hoog niveau tijdens pilot VHG regionale vmbo-wedstrijd Tuinaanleg bij Zone.college

Lees het gehele artikel

Opdracht was het maken van een daktuin van 2 bij 3 meter waarvoor de teams vier uur de tijd kregen. Winnaar werd het team van Zone.college Borculo, bestaande uit Tom Brunsveld en Kevin Buill.

VHG organiseert al vele jaren de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg voor mbo-studenten. Dit jaar is er voor het eerst een regionale wedstrijd Tuinaanleg voor vmbo-leerlingen gehouden. Ieder team bestond uit twee personen.

Creativiteit

In de opdracht zat alles wat het vak van hovenier zo mooi maakt. De deelnemers maakten een daktuin met enkele verhoogde plantenvakken, een kruiden-/moestuin, een gazon met staptegels en ze plaatsten een boom. De jury lette op netheid, samenwerken en de constructies, maar vooral op creativiteit. De teams mochten zelf bepalen waar ze alle planten en heesters, bij uitstek geschikt voor insecten en vlinders, plaatsten.

Niveau verrassend hoog

Er is door de deelnemers met grote inzet gewerkt en hun inspanningen leverden drie mooie tuinen op. De jury, bestaande uit twee mensen uit het plaatselijke bedrijfsleven, noemden het niveau verrassend hoog. Sommige deelnemers werkten op een mbo-niveau en toonden zich goede aankomende hoveniers. Tussen twee teams waren de verschillen klein. De een was iets sneller, de ander wat netter. Het verschil werd uiteindelijk bepaald door zaken als de maatvoering, de verbindingen en de omgang met het gereedschap. En de deelnemers? Ze spraken over een leuke dag en waren trots op hun resultaten. Voor de winnaars was er natuurlijk een beker en iedereen ontving een VHG-certificaat.   

Doorstroom bevorderen

Deze wedstrijden zijn een goede manier om deze leerlingen te laten zien hoe mooi een groen beroep is. Creativiteit en plezierig met elkaar samenwerken vormen belangrijke elementen. De deelnemers krijgen zo een betere indruk van het groene vak en maken kennis met de AOC’s en de groenbedrijven, verenigd in de Groene Hotspot. Alles is erop gericht om aan vmbo’ers te laten zien wat het mbo te bieden heeft en daarmee de doorstroom naar een groene mbo-opleiding te bevorderen.

Professionaliseren

VHG heeft met deze regionale wedstrijd Tuinaanleg voor de vmbo-scholen in goed overleg de rol van WorldSkills Netherlands overgenomen, die een aantal jaren een Skills Talents wedstrijd Tuinaanleg voor vmbo’ers organiseerde. De komende jaren wil VHG de regionale vmbo-wedstrijden Tuinaanleg samen met de AOC’s en groenbedrijven in het hele land organiseren en verder professionaliseren.