Platform voor de tuin- en groenprofessional
NL Greenlabel wil een andere visie op omgevingsontwikkeling
NL Greenlabel was intensief betrokken bij deze wilde bloemenweide in het Amphion park in Doetinchem.

NL Greenlabel wil een andere visie op omgevingsontwikkeling

Natuurinclusief denken én handelen bij aanleg en verbeteren gebieden

De samenleving wordt zich steeds meer bewust van de noodzaak om gebieden duurzaam te ontwikkelen. Hoe definieer je echter doelstellingen en hoe meet je dan of die doelen gehaald worden? NL Greenlabel heeft een ‘Integraal afwegingskader duurzame leefomgeving’ ontwikkeld om verduurzaming meetbaar en dus kwantificeerbaar te maken. We spreken Lodewijk , één van de oprichters van en tevens één van de drijvende krachten achter NL Greenlabel over hun motieven en ambities.

Hoekstra steekt gepassioneerd van wal: “Een jaar of tien geleden zijn we gestart met NL Greenlabel. We wilden de vergroening van Nederland beter op de kaart zetten en hebben daarvoor een methode ontwikkeld. Door verduurzaming en vergroening meetbaar te maken, kun je ook daadwerkelijk bepalen hoe groen en duurzaam iets is. Dit gaat van planten en materialen, tot tuinen, terreinen en gebieden. Voor elk specifiek deelgebied hebben we zaken gekwantificeerd. De noodzaak hiervan zagen we reeds lang geleden in en toen liepen we daarin al voorop. We hebben inmiddels een echt merk opgebouwd en zijn nu nog steeds koploper als het gaat om onder andere terrein- en gebiedsontwikkeling. Ik ben echt trots op wat we bereikt hebben.”

De buitenruimte van het kantoorpand van Waterschap Rijn en IJssel is nog zo’n mooi voorbeeld van duurzaam groen met NL Greenlabel.

Terrein- en gebiedslabels

Een groot deel van onze openbare ruimte bestaat uit terreinen en gebieden. NL Greenlabel wil een wezenlijke en vooral meetbare bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en verdere vergroening van ons land. Daar dient tevens een breed maatschappelijk draagvlak voor te worden gecreëerd. Ondanks dat de doelstellingen voor beiden hetzelfde zijn, verschilt de benadering tussen terreinen en gebieden wel van elkaar. Voor de terreinen, denk dan aan gebouwen of clusters van gebouwen met hun directe omgeving, zijn een behoorlijk aantal experts opgeleid die verbeteringsvoorstellen voor inrichting van industrieterreinen, (recreatie)parken en golfbanen kunnen doen. Die experts zijn mensen met een schat aan ervaring op het gebied van landschapsontwerp en terrein-inrichting. Ze zijn opgeleid tot NL Terreinlabel Expert en mogen exclusief de NL Terreinlabel-methodiek gebruiken om eigenaren beter te adviseren.

Bij de verduurzaming van hele gebieden is de situatie en daarmee de aanpak complexer. Vaak zijn er bij deze projecten een groter aantal belanghebbenden betrokken waardoor er meerdere personen vanuit NL Greenlabel ingezet worden. Voor ontwikkelaars, gemeenten en bijvoorbeeld corporaties helpt een dergelijk kader om te komen tot kwantificeerbare ambities in de planvorming. Als rode draad loopt uiteraard weer de kwantificering van de verduurzaming door de projecten heen: men wil het resultaat kunnen meten. De rol van NL Greenlabel is het begeleiden van deze processen en het daadwerkelijk certificeren op een onafhankelijke wijze.

Lodewijk Hoekstra: ‘Een groene en duurzame inrichting moet een integraal onderdeel zijn bij de ontwikkeling van terreinen en gebieden.’

Rol groensector

Hoekstra vervolgt zijn betoog: “Op alle niveaus van NL Greenlabel speelt de groensector als totaal een zeer belangrijke rol. Er is zo veel kennis en kunde aanwezig bij groenvoorzieners, ecologen, beheerders en anderen. Het is alleen zaak deze kennis tijdig te ontsluiten en te borgen in een ontwikkeling van visievorming tot en met realisatie en de beheerfase. Met de NL Gebiedslabels kun je ambities kwantificeerbaar maken en de kwaliteit beter borgen, wat er in de praktijk op neer komt dat de rol van de groene expert ook beter tot zijn recht komt en men niet pas aan het einde van het proces er nog wat decoratie-groen in mag fietsen tegen knalprijzen. NL Greenlabel is die satéprikker waar alles opgeprikt wordt, het is de paraplu waar alles onder hangt.”

Zo ziet het certificaat NL Greenlabel Gebiedslabel A eruit. Dit exemplaar is toegekend aan Maanwijk te Leusden.

Groene Stad Challenge

Een mooi voorbeeld van een concreet en recent project is de ‘Groene Stad Challenge’. Hierin worden gemeenten opgeroepen om deel te nemen om zo hun mate van vergroening in kaart te laten brengen en vervolgens daar op te handelen. Hoe groen zijn de tuinen in je stad of dorp? Hoeveel openbaar groen is er? Waaruit bestaat het stedelijk groen en hoe is de verdeling tussen bomen, struiken en lage vegetatie? Allemaal vragen (en er zijn er nog veel meer) waar de deelnemende gemeenten antwoorden op krijgen. Door iets met de gekwantificeerde antwoorden te doen en dat gedurende drie jaar te meten, wordt verduurzaming en vergroening van stedelijke gebieden gestimuleerd. Want…. “Mag het nog wat groener?”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details